Disse tror at renta vil falle enda mer

Men rentekuttet vil ikke påvirke hvor mye du betaler for boliglånet.

Sjeføkonomene Frank Jullum i Danske Bank og Jan Ludvig Andreassen i Eikagruppen tror Norges Bank benytter anledningen til å senke renta ytterligere på torsdag.  Foto: ADRESSEAVISEN / PRESSEBILDE

Saken oppdateres.

Norges Bank har rentemøte torsdag denne uka. Per i dag er styringsrenta på én prosent. Men sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eikagruppen føler seg sikker på at den blir kuttet ytterligere nå - ned 0,25 prosentpoeng.

- I utgangspunktet fordi arbeidsledigheten er stigende. Det som imidlertid gjør meg sikker, er endringene i kredittmarkedet siden i sommer. Mange banker har nå fått økt innlånskostnadene med opptil et halvt prosentpoeng, sier Andreassen.

Det betyr i neste omgang at et mulig kutt i styringsrenta ikke vil påvirke hvor mye du betaler for ditt boliglån.

Uenig med Andreassen

- Det er nettopp fordi innlånskostnadene til bankene allerede har steget. For bankene vil kostnadene med å låne inn penger være høyere den 1. oktober enn det de var den 1. juli i år, sier Andreassen.

- Derfor er det også maktpåliggende, dersom man skal gjøre noe med arbeidsledigheten, å senke renten videre, også etter at den kuttes denne uken. Jeg spår at rentene vil falle også til våren, legger han til.

Også sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tror Norges Bank vil benytte anledningen til å senke styringsrenta på torsdag, men er uenig i Andreassens resonnement om at de økte innlånskostnadene vil være en begrunnelse for dette.

Tror på rentekutt

- Det er riktig at innlånskostnadene har økt. Og økte innlånskostnader vil gjøre at forbrukerne ikke vil merke at renta går ned, selv om Norges Bank kutter. Men denne økningen er såpass fersk at jeg er usikker på om Norges Bank vil trekke det inn i sin vurdering nå, sier Jullum.

Han tror sentralbanken vil gå for rentekutt på torsdag, men omtaler situasjonen som åpen.

- Med utgangspunkt i rentebanen som ble lagt frem i den pengepolitiske rapporten fra Norges Bank i juni, har vi regnet oss frem til at det er 68 prosent sjanse for kutt nå i september. Siden juni-rapporten har det også kommet flere «nyheter på nedsida»: Den økonomiske veksten er svakere, forbruksveksten er bare moderat og oljeprisen har falt en god del, sier han.

- Med lavere oljepris kommer risiko for flere runder med nedbemanning i industrien og relaterte bransjer. Jo lavere oljeprisen blir, jo større blir sjansen for at ledigheten øker og slår ut i boligmarkedet og privatforbruket, legger han til.

Flertallet tror ikke på kutt

TDN Finans har imidlertid utarbeidet en forhåndsprognose der 12 av 17 økonomer uttaler at Norges Bank ikke kommer til senke renten denne gang, selv om flere av dem gir uttrykk for usikkerhet, ifølge NTB.

Frank Jullum sier at bankene er delt i sitt syn på når kuttene kommer, men at «alle er enige om» at styringsrenta skal ytterligere ned før jul. Norges Bank skal ha rentemøter i både november og desember.

- Grunnen til at det er vanskelig å spå, er at vi ikke vet hvordan Norges Bank vil vurdere risiko. Er det mer risikabelt med høyere boligpriser eller lavere økonomisk vekt? Kanskje ønsker de ikke å stimulere boligmarkedet ytterligere, sier Jullum.

Styringsrenta er renta på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank. Endringer i denne renta vil normalt ha sterkt gjennomslag i kortsiktige renter i pengemarkedet, samt for bankenes innskudds- og utlånsrenter.

Slik er styringsrenta endret siden 2008
 • September 2015: 0,75 prosent
 • Juni 2015: 1,0 prosent
 • Desember 2014: 1,25 prosent
 • April 2012: 1,5 prosent
 • Mars 2012: 1,61 prosent
 • Januar 2012: 1,75 prosent
 • Desember 2011: 1,99 prosent
 • Juni 2011: 2,25 prosent
 • Mai 2011: 2,14 prosent
 • Juni 2010: 2,0 prosent
 • Mai 2010: 1,96 prosent
 • Januar 2010: 1,75 prosent
 • Desember 2009: 1,61 prosent
 • November 2009: 1,5 prosent
 • Oktober 2009: 1,27 prosent
 • Juli 2009: 1,25 prosent
 • Juni 2009: 1,39 prosent
 • Mai 2009: 1,58 prosent
 • April 2009: 2,0 prosent
 • Mars 2009: 2,41 prosent
 • Februar 2009: 2,58 prosent
 • Januar 2009: 3,0 prosent
 • Desember 2008: 4,14 prosent
 • November 2008: 4,75 prosent
 • Oktober 2008: 5,45 prosent
 • Juli 2008: 5,75 prosent
 • Juni 2008: 5,54 prosent
 • Mai 2008: 5,5 prosent
 • April 2008: 5,31 prosent
 • Januar 2008: 5,25 prosent
På forsiden nå