Lien vant gigantsøksmål

Statsråd Tord Liens (Frp) departement slipper å betale milliarderstatning.

Olje- og energiminister Tord Lien arvet søksmålet etter sin forgjenger Ola Borten Moe. Nå er første rettsrunde unnagjort, og partene har et par uker til å bestemme seg om dommen skal ankes. 

Saken oppdateres.

Det er klart etter en dom i Oslo tingrett fredag, skriver Olje- og energidepartementet (OED) på sine nettsider.

LES OGSÅ: Varsler milliardsøksmål mot den norske stat

Krevde 15 milliarder

Det var under Liens forgjenger Ola Borten Moe (Sp) at OED fikk et erstatningskrav på 15 milliarder kroner mot seg. Bakgrunnen er at departementet satte ned prisen for å transportere gass i rørledningssystemet som frakter norsk gass til kjøpere i Europa.

Fire utenlandske selskaper som kjøpte seg inn i det norske transportselskapet Gassled i 2011, hevder de ikke fikk tilstrekkelig informasjon om at OED hadde anledning til å sette ned prisen, og dermed redusere selskapenes inntekter.

OED understreker at prisreduksjonen ble gjort for å gjøre det mer attraktivt å produsere gass på norsk sokkel. Målet er at mest mulig av olje- og gassressursene hentes opp, understreker departementet.

«Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv, slik at det skapes størst mulig verdier fra petroleumsressursene. (..) Da må blant annet stordriftsfordeler i transportinfrastruktur utnyttes, og unødvendig høye kostnader ved produksjon og transport unngås», skriver departementet på sine nettsider.

Får refs

Det prinsippet har Oslo tingrett nå sagt seg enig i. Likevel får departementet kritikk for ikke å ha vært tydelig nok overfor de nye Gassled-eierne.

«Dette kan OED bebreides for, men etter en samlet vurdering er det rettens konklusjon at OED-ledelsens handlemåte ikke kan karakteriseres som uaktsomhet av kvalifisert art», heter det i dommen.

På forsiden nå