EMGS har kuttet 151 ansatte siden juni

Oljeleteselskapet EMGS må gjennomføre nye, dramatiske kutt. 78 ansatte må forlate selskapet. Rundt en fjerdedel er tilknyttet hovedkontoret i Trondheim.

Tøff start: Stig Eide Sivertsen overtok som midlertidig toppsjef i EMGS i slutten av august. Nå må han kutte kraftig i antall ansatte. Ett spesialskip tas ut av drift. 

Saken oppdateres.

Selskapet skal kutte rundt 300 millioner kroner i årlige kostnader. De ansatte ble informert i et allmøte klokken 13 tirsdag.

- Dette er smertefullt, det er det ikke tvil om, sier nyutnevnt konsernsjef Stig Eide Sivertsen til Adresseavisen.

Kostnadskuttene kommer i tillegg til innsparingene som ble varslet i juni i år, da 73 ansatte mistet jobben. Nå må 78 ansatte forlate selskapet, bekrefter Sivertsen.

LES OGSÅ: Over 70 må gå i EMGS

Av dem som mistet jobben i juni var 16 tilknyttet hovedkontoret i Trondheim. Etter det Adresseavisen erfarer er det nå 19 ansatte i Trondheim som må gå.

- Bunnen har falt ut av markedet som vi jobber innenfor, og da må vi justere kostnadene tilsvarende, sier Sivertsen.

- Har situasjonen blitt verre enn det man så for seg tidligere i sommer?

- Det burde vært gjort mer tidligere. Det er det ærlige svaret, sier han.

Midlertidig toppsjef

Sivertsen sier at de ansatte i utgangspunktet ikke vil få noen økonomisk kompensasjon, utover at de kan slippe å jobbe i oppsigelsestiden. Han sier at de i utvelgelsen har tatt utgangspunkt i funksjoner og kompetanse, i tillegg til ansiennitet og personlige forhold.

Tidligere EMGS-sjef Bjarte Bruheim forlot selskapet på dagen i slutten av august i år, og Sivertsen ble konstituert i stillingen som konsernsjef. Sivertsen har sittet i styret i EMGS i fire år, men sier at han ikke er aktuell for stillingen på permanent basis.

LES OGSÅ: EMGS-sjefen går på dagen

Sivertsen vil ikke kommentere på spørsmålet om utilstrekkelige kostnadskutt var årsaken til at Bruheim måtte gå.

Bruheim var i mange år arbeidende styreleder i selskapet, men ble byttet ut like før jul i fjor. På nyåret ble han i stedet ansatt som konsernsjef.

LES OGSÅ: Vraket styreleder blir ny toppsjef

EMGS er en spin-off fra Statoils forskningsmiljø på Rotvoll. Selskapet har i utgangspunktet fire spesialskip, som ved hjelp av elektromagnetisk teknologi (EM) kan avdekke mulige olje- og gassforekomster under havbunnen.

I sommer ble ett av skipene, «EM Leader», tatt ut av drift. Nå blir ytterligere ett skip lagt i opplag. Ifølge Sivertsen er det ett av de to Boa-skipene som selskapet leier av trondheimsreder Ole T. Bjørnevik som blir tatt ut.

Charteravtalene på de to Boa-skipene, « Boa Galatea» og «Boa Thalassa», går ut i henholdsvis desember i år og juli neste år. Sivertsen sier at de Boa-rederiet har vært veldig imøtekommende, men i utgangspunktet vil ingen av avtalene bli forlenget.

- Vi har noen detaljer igjen, som vi jobber med, sier Sivertsen om situasjonen.

220 mill. i minus

Selskapets regnskap for andre kvartal i år viser et underskudd før skatt på hele 220 millioner kroner fra april til og med juni med dagens dollarkurs. Inntektene endte på 103 millioner kroner, ned fra 361 millioner i samme periode i fjor. Børsverdien av selskapet er redusert med nesten 85 prosent hittil i år, og det verdsettes nå til snaut 126 millioner kroner.

EMGS' inntekter kommer fra oppdragsbasert oljeleting og fra salg av allerede innhentede data. Bakteppet for kuttene er det kraftige fallet i oljeprisen siden i fjor sommer, men Sivertsen tror ikke de er avhengig av en økning i oljeprisen for å hente inn nye oppdrag. Han tror oljeselskapene igjen vil til ta i bruk selskapets teknologi, så snart de har fått tilpasset kostnadene til den nye virkeligheten.

- Når vi får et sånt sjokk i oljeprisen, så settes ting på hold. Men avveiningen mellom kostnaden ved å ta i bruk EM, og den økte sannsynligheten for å gjøre funn, er fortsatt ekstremt positivt i vår favør, sier han.

Han mener at selskapet nå har gjort det som er nødvendig for å tilpasse kostnadene til inntektene. Ifølge selskapet vil de totale besparelsene fra i år være på snaut 600 millioner kroner.

- Hvis vi hadde ment at det var nødvendig å gjøre mer, så ville vi gjort det. Men det er stor usikkerhet om markedsutsiktene fremover, sier han.

Frykter nye runder

De tillitsvalgte i selskapet sier at nedskjæringene ikke kommer som noen overraskelse. Jon Gunnar Solheim representerer de ansatte i Tekna, og sier at de har hatt gode og konstruktive drøftinger med ledelsen. Han sier at Sivertsen allerede da han tiltrådte varslet at han ville se på kostnadene til selskapet.

- Alle har sett at enten må noen gå nå, eller så må alle gå til slutt, sier han.

Samtidig føler han seg ikke trygg på at dette er siste runde med kostnadskutt.

- Bakteppet er oljeprisen og nedskjæringene i oljebransjen, og der ser det fortsatt tungt ut, sier han.

Trine Karlsen er tillitsvalgt for de ansatte på land. Hun sier at de ansatte har hatt gode muligheter for å komme med innspill til prosessen.

- Alle har innsett at noen måtte gå, men vi har også kommet med innspill på solidariske ordninger. Noe av det er tatt hensyn til, sier Karlsen.

Allmøte: De tillitsvalgte Trine Karlsen og Jon Gunnar Solheim sier at de ansatte ikke ble overrasket over kuttene. Bildet er tatt ved forrige kuttrunde. 

Allmøte: De tillitsvalgte Trine Karlsen og Jon Gunnar Solheim sier at de ansatte ikke ble overrasket over kuttene. Bildet er tatt ved forrige kuttrunde. 

Spesialskip: EMGS vil ta oljeleteskipet «Boa Galatea» ut av drift. Skipet tilhører rederiet til Ole T. Bjørnevik. 

Spesialskip: EMGS vil ta oljeleteskipet «Boa Galatea» ut av drift. Skipet tilhører rederiet til Ole T. Bjørnevik. 

På forsiden nå