Siv Jensen: - Hastebehandling i fare

Kredittilsynets gransking av kontakten mellom DnB NOR og Statsministerens kontor kan føre til at den planlagte hastebehandlingen av redningspakken i Stortinget må utsettes. Dette sier Frp-formann Siv Jensen.

Saken oppdateres.

– Det er selvsagt ikke unaturlig at det er kontakt mellom regjering og næringsliv. Men dersom det vi nå hører medfører riktighet, er situasjonen meget alvorlig. Bare det at Kredittilsynet finner grunn til å granske saken, forsterker behovet for en ny høring og eventuelt en utsettelse av behandlingen i Stortinget, sier Jensen til NTB.

Frp vil gjerne ha en ny høring allerede til uken, og da vil temaet være bankenes bruk av redningspakken på 350 milliarder kroner og utsiktene til lavere lånerente for folk flest.

Ekspressfart

- Det hadde jo vært greit å kjenne konklusjonene til Kredittilsynet før Stortinget klubber igjennom pakken i ekspressfart, sier Jensen. Saken blir levert finanskomiteen tirsdag, med innstilling onsdag og vedtak i Odelstinget fredag.

- Vi er for redningspakken, forutsatt at det er dette bankene trenger. Det er fellesskapets penger som blir brukt, og fellesskapet må snart få noe igjen i form av lavere renter. Vi må forsikre oss om at ikke bankene holder igjen. Noen dager er greit, men ikke uker, sier Jensen.

Hun viser til at banker og myndigheter hele tiden har hamret inn at det er likviditeten og ikke soliditeten til bankene som svikter.

- Når så likviditeten blir tilført, forventer vi at bankene normaliserer lånerenten, sier Jensen.

Ikke lekket

Statssekretær Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) fastholder at han ikke har gitt informasjon om konkrete løsninger for bankene i sine samtaler med DnB NOR-sjef Rune Bjerke.

I dagene som ledet opp til offentliggjøringen av regjeringens redningspakke på 350 milliarder kroner, var det hyppig kontakt mellom bankene, Finansdepartementet og Norges Bank.

I tillegg hadde Schjøtt-Pedersen ved Statsministerens kontor (SMK) kontakt med Bjerke. Banksjefen ringte første gang tirsdag 7. oktober, den dagen statsbudsjettet ble lagt fram.

- Bjerke fortalte at kapitalstrømmen hadde tørket inn og ville forsikre seg om at regjeringen skjønte alvoret. Det største problemet var langsiktig finansiering. Vi hadde kontakt igjen torsdag, men jeg hadde verken grunnlag for eller ønske om å fortelle om konkrete løsninger vi jobbet med, sier Schjøtt-Pedersen til NTB.

Målrettede tiltak

Statssekretæren sier at han under samtalene med Bjerke stilte spørsmål på en søkende, åpen måte slik at regjeringen kunne sette inn målrettede tiltak som ville virke. Han avviser kategorisk at han har gitt fra seg opplysninger som kan ha blitt brukt av DnB NOR som grunnlag for innsidehandel med statsobligasjoner.

Schjøtt-Pedersen understreker at SMK selv tok kontakt med Kredittilsynet for å redegjøre om kontakten.

- Jeg er overhodet ikke urolig for den granskingen som tilsynet nå gjennomfører. Jeg har ikke opptrådt ukorrekt og har ikke gitt opplysninger om konkrete løsninger, framholder statssekretæren.

Han sier det var omfattende kontakt mellom de involverte i finanskrisen i disse dagene, en kontakt han beskriver som «helt naturlig i denne type situasjon».

Kredittilsynet sier at granskingen har høy prioritet og at det jobbes for fullt.

- Vi kan ikke si noe om innholdet i granskingen, hvem vi snakker med eller hvor lang tid det vil ta. Men vi står på, opplyser seksjonssjef for markedsansvar, Geir Holen, til NTB.

Statssekretær Roger Sandum i Finansdepartementet sier at ledelsen i departementet føler seg trygg på at kontakten med DnB NOR i disse dagene var helt uproblematisk.

 
På forsiden nå