Kristin lover rentekutt før jul

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) lover rentekutt før jul og sier boligrenten vil bli betydelig lavere i tiden fremover.

Saken oppdateres.

Hun mener konkurransen mellom bankene vil begynne å virke etter at pengemarkedsrentene denne uka har sunket helt ned til fem prosent. På spørsmål om hva hun vil gjøre dersom bankene fortsatt holder renta høy og i tillegg ikke låner ut penger, sier finansministeren:

– Bankene kommer til å følge opp, de vil sette ned renta. Hvis ikke de skjerper seg, er det en god idé å ta fram den gamle tanken om en Statens forretningsbank.

Historisk uttalelse

Halvorsen møtte torsdag pressen til en uformell orientering, og viste som vanlig til Norges Bank da spørsmålet om reduserte styringsrenter ble reist, men hun gikk likevel til det uvanlige skritt å kommentere sentralbankens beslutning før den er truffet.

– Nå har sentralbanksjefen før et rentemøte sagt at styringsrenta vil bli satt ned. Det kan jeg ikke huske har skjedd noen gang tidligere, sa finansministeren. Hun følte seg derfor overbevist om at Norges Bank vil kutte styringsrentene i sitt møte før jul.

Hva regjeringen selv vil gjøre for å dempe virkningen av krisen var hun mindre konkret om, men viste til de tiltakspakkene som er levert og den varslede økte bruk av oljepenger som vil bli fremmet for Stortinget etter nyttår.

 
På forsiden nå