Statsrådens selskap renvaskes av god venn

Før Økokrim har startet sin etterforskning, har Fiskeridirektoratet frikjent selskapet hvor fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er medeier. Vedtaket er gjort av ministerens gode venn, regiondirektør Otto Gregussen.

Saken oppdateres.

10. september gikk alarmen hos Sinkaberg Hansens anlegg i Vikna, en laksemerd var kollapset etter kjettingbrudd. Mellom 5000 og 10000 oppdrettslaks hadde rømt, meldte selskapet som ble politianmeldt av Norges Miljøvernforbund.

LES OGSÅ: Anmelder lakserømmingNord-Trøndelag politidistrikt ba denne uken om hjelp fra Økokrim, som er spesialister på miljøkriminalitet.

LES OGSÅ: - Verre enn jeg hadde troddMen lenge før politiet konkluderer, har fiskeriministerens eget direktorat slått fast at statsrådens selskap ikke på noen måte kan lastes for rømmingen.

Venn signerte vedtaket

Direktoratet peker på at laksemerden kollapset på grunn av brudd i en kjetting som var godkjent til bruk i oppdrettsanlegg.

Fiskeridirektoratet, som blant annet kan ilegge straffegebyr mot oppdrettere som bryter bestemmelsene, har nå avsluttet saken mot Sinkaberg-Hansen.

Vedtaket, som Adresseavisens papirutgave gjengir i dag, er signert regiondirektør Otto Gregussen. Tidligere fiskeriminister for Ap, og personlig venn av fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen som, sammen med sin bror og sine foreldre, eier 42,33 prosent i Sinkaberg-Hansen.-Jeg har alltid jobbet i fiskerinæringen, og kjenner nesten alle aktørene. Hvis det gjør meg uegnet, da har vi et stort problem, sier Gregussen.

Kjenner hverandre svært godt

-Hvor godt kjenner du Lisbeth Berg-Hansen?

-Veldig godt.

-Er dere gode venner?

-Ja, ja.

-Går dere på privat besøk hos hverandre?

-Ja, det hender det også.

-Du er ikke redd for at det kan sås tvil om dine beslutninger i saker om Sinkaberg-Hansen, hvor din gode venn og hennes familie er store eiere?

-Nei, jeg ser ikke det, det er faglige vurdering som ligger bak våre avgjørelser, også beslutningen om å avslutte denne saken.

-Hva syns du om at politiet har valgt å fortsette etterforskningen?

-Hvilke beveggrunner Økokrim har for å se på saken, vil jeg ikke uttale meg om.Stoltenbergs venner

Lisbeth Berg-Hansen og Otto Gregussen har hatt en lang politisk karriere sammen i Arbeiderpartiet, og begge regnes for å være i kretsen rundt statsminister Jens Stoltenberg.

LES OGSÅ: - Kan ramme Stoltenberg

Da Gregussen var statssekretær i Fiskeridepartementet fra 1992 til 1993, var Berg-Hansen politisk rådgiver i samme departement. Da Gregussen var fiskeriminister i den første Stoltenberg-regjeringen fra 2000 til 2001, var Berg-Hansen statssekretær ved Statsministerens kontor.Både Lisbeth Berg-Hansen og Otto Gregussen har jobbet for NHO, og begge har jobbet for fiskeoppdretternes interesseorganisasjon.Gregussen sier at han ikke har noen grunn til å ikke stole på Sinkaberg-Hansens vurderinger om at det rømte mindre enn 10.000 fisk fra anlegget . Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har fått tips fra en varslerom at det kan ha rømt så mye som 80.000 fisk.

-Nevner ikke sliker saker privat-Har du snakket med fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen om denne saken?-Nei, selvfølgelig ikke.

-Når snakket du med henne sist?

-Jeg har vel snakket med henne én gang etter at hun ble minister, og like før det var vi på en fotballkamp sammen. Vi er oppmerksom på hva vi ikke kan snakke om når vi er private, vi diskuterer ikke ting som er til beslutning, det skjer aldri.Adresseavisen har ikke lyktes å få kommentarer fra fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, som via sin kommunikasjonsrådgiver henviser til Otto Gregussen. Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er knyttet til en rekke kritikkverdige forhold gjennom sine eierskap.

LES OGSÅ: MILLIONSTRAFF OG VARSEL OM STRAFFEGEBYRPolitiadvokat Aud Ingvill Slettemoen hos Økokrim, sier de starter etterforskningen av Sinkaberg-Hansen en av de første dagene.

Økokrim skal vurdere om det er grunn til å tiltale selskapet for brudd på akvakulturloven hvor strafferammen i paragraf 31 er bøter og/eller fengsel inntil to år.

 
På forsiden nå