adressa.no avslører rapporten som kan svekke Norges omdømme:

Ulovlig automatvåpen mot selunger i ishavet

Dette er historien om selunger som krøkes levende, fangstmenn som skyter vilt med et russisk automatvåpen og en kaptein som forsvarer seg med at fangstmennene var skytekåte.

Saken oppdateres.

Fra 2. april til 15. mai i fjor utspant det seg et drama på drivisen sørvest for Svalbard, detaljert skildret i rapporten fra selfangstsinspektøren ombord på fangstskuta Kvitungen.

LES HELE RAPPORTEN HER!

Rapport bekrefter alle fordommer de internasjonale dyrevernorganisasjoner har mot selfangst – og kan bli det endelige punktum for norsk selfangst.

Drama på første fangstdag

Dramaet startet allerede første fangstdag da 50-60 stilleliggende selunger, på under hundre meters avstand, måtte ha opptil tre skudd i kroppen før de døde på grunn av elendig skyting. 40 andre dyr fikk opptil fire skudd i kroppen, og flere enn fem av disse døde først da de ble slått i hjel med hakapiken.

LES OGSÅ: Drev skytetrening på levende selunger

Inspektøren kalte fangstmennene til et møte for å diskutere hvordan skytingen kunne bli bedre. I et forsvar for en av skytterne, svarte skipperen:

«Du må jo forstå at han var skytekåt».Kuler rundt ørene

Senere ble det verre og verre, ifølge rapporten. En dag var isen full av skadeskutte dyr, og mange forsvant i sjøen med ikke-dødelige skudd i kroppen. Ved ett tilfelle ble også skutt uforsvarlig nært en av fangstmennene som befant seg på isen. Rapporten beskriver fangstmenn som nærmest gikk amok med sine våpen:

«Ved et tilfelle ble det skutt på en særdeles grov måte mot seks dyr på samme isflak. Det ble med et halvautomatisk våpen - såkalt Kalashnikov - avfyrt seks raske skudd mot de seks dyrene. Ingen av skuddene var drepende, men to av dyrene ble liggende stille. En andre runde med skudd ble avfyrt mot de seks dyrene i samme rekkefølge som de første. Først etter fjerde runde med skudd var alle dyrene døde.»Hvis dette er riktig, har norske selfangere brukt våpen som er ulovlig å bruke under jakt i Norge.Flere av dyrene krøp skadet rundt på flaket før de fikk nok et ikke-drepende skudd i kroppen for å hindre at de nådde frem til kanten av isflaket.

«En slik grådighet i fangsten kommer i tydelig konflikt med fangstens hovedregel og dyrevernloven», skriver inspektøren.

Inspektøren tok hendelsene opp med skipperen som sa seg enig i at skyting mot mennesker på isen ikke var akseptabel.Selunger krøket levende

En dag fikk M/S Kvitungen besøk av den grønlandske kystvakta, men selv ikke under denne kontrollen ble skytingen bedre. To dyr fikk seks skudd i kroppen på isen, før de forsvant ut i sjøen hvor de fikk de to siste skuddene.

Skipperen ble etter hvert grundig lei av selfangstinspektøren, og mente problemet med slike inspektører er at de er opplært av sine forgjengere - og har fordommer mot selfangst. Skipperen forklarte den høye andelen skadeskutte dyr med dårlig ammunnsjon.

I den avslørende rapporten går det også frem at flere selunger er blitt krøket levende - og at skytemåten ikke ble endret selv når halvparten av selene var skadeskutt.

Stemningen om bord på skuta ble etter hvert svært anspent, og en dag ble inspektøren møtt av en plakat som var hengt opp på dekk:

«Warning! Inspektørfri sone!»

På forsiden nå