Oppsiktvekkende norsk vedtak etter Mexico-utslippene:

Godtar boring i Sularevet

Flere tusen år gamle korallrev på trøndelagskysten kan gå tapt for all fremtid, frykter Greenpeace.

Saken oppdateres.

Miljøverndepartementet opprettholder vedtaket fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) om å tillate energiselskapet Centrica Energi å prøvebore i Norskehavet 68 kilometer fra Froan og 51 kilometer fra Frøya.* Liten sannsynlighet for negativ påvirkning av korallforekomster, skriver Miljøverndepartementet i sitt vedtak.* Utslippene i Mexico-gulfen bekrefter at oljeindustrien må holdes borte fra slike sårbare områder, mener Greenpeace.Greenpeace kaller Miljøverndepartementets avgjørelse en skandale og ber miljøvernminister Erik Solheim om å trekke tilbake godkjenningen.Et unikt rev

Sularevet er et av verdens største kjente djupvannskorallrev. 13 kilometer langt. 700 meter bredt. Opp til 35 meter høyt. Revet er bygd opp av øyekoraller som er opptil 8000 år gamle. I 1999 ble det innført tråleforbud over det som er kalt Norskehavets regnskog, en viktig yngleplass for flere fiskearter.- Her har vi et område som er så sårbart at det ikke er lov å fiske, og så tillater miljømyndighetene at oljeindustrien får rote rundt som de vil i det samme området, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.Både Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og Havforskningsinstituttet har gitt faglige råd mot prøveboring, og mener det er sannsynlig at koraller i betydelig avstand fra borestedet kan ødelegges av boreslam, ankerhåndtering og endrede havstrømmer.

Genuine naturverdier

- Da Fiskeridirektoratet i sin tid stengte området for bunntråling var det på grunn av de genuine naturverdiene disse områdene representerer, sier marinbiolog Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet og minner om at norske myndigheter selv gitt området en internasjonal status ved å sette det opp i et nettverk av vernede marine områder i Nordøst-Atlanteren.- Her har altså fiskerisektorens vernet området for sin egen aktivitet, mens miljøverndepartementet slipper til oljesektoren i det samme området.- Det er kun snakk om prøveboring?- Det finnes ingen eksempler på at drivverdige funn ikke er utvinnet, så i realiteten har Miljøverndepartementet med dette vedtaket åpnet for oljeboring i Sularevet dersom det gjøres drivverdige funn, sier Fosså.Åtte ankre ved koralleneCentrica Energi har fått tillatelse til å prøvebore med en 25 år gammel borerigg som skal holdes på plass med åtte ankre på to kilometer hver som legges i en vifteform ut fra borelokasjonen.«Etter en helhetsvurdering har departementet allikevel kommet til at oppankringsplanen kan aksepteres under forutsetning av at ankerhåndteringen ikke skader nærliggende koraler, og at dette kan dokumenteres gjennom overvåkingsprogrammet,» skriver Miljøverndepartementet.Centrica Energi har overfor departementet opplyst at det er 78 meter mellom nærmeste korall og ankerkjetting. 193 meter fra nærmeste korall og anker.- Trodde det var en glipp- Vi trodde tillatelsen var basert på en glipp fra Klif, godkjenningen er en blåkopi av selskapets søknad. Selv om det finnes teknologi som gjør oppankring unødvendig, godkjennes det for eksempel bruk av anker som kan skade revet. SFT skriver i sitt vedtak at det hadde foretrukket en mer moderne rigg, men at det ville medført store kostnader for selskapet. Dette er drøy kost fra landets miljøvernmyndigheter, sier Gulowsen.Boretillatelsen til Centrica Energi er basert på en flere år gammel letetillatelse, og boringen som er planlagt vil trolig slippe ut langt mer borekaks og kjemikalier enn det Gas de France gjorde da de boret med et høyteknologisk borefartøy i fjor. Da gang understreket Miljøverndepartementet at tillatelsen ikke ville danne presedens fordi området et svært sårbart for oljeboring i følge forvaltningsplanen.- Basert på ekspressbehandlingen i Miljødepartementet frykter vi nå at boring er rett rundt hjørnet, sier Truls Gulowsen som håper myndighetene overprøver seg selv, eller at fiskeriorganisasjonene tar saken i egne hender. Også Fiskeridirektoratet har gått i mot denne prøveboringen.- En miljøskandaleGulowsen mener det ligger an til en miljøskandale av de store dersom norske myndigheter tillater boring etter gass og olje i Sularevet. Havforskningen og DN mener oljekatastrofen i Mexico også er en påminnelse om hva som kan skje her hjemme hvis det åpnes for oljeutvinning i særlige sårbare havområder som dette.- Er det en ting vi kan lære fra katastrofen i Mexico-gulfen, er det at vi aldri kan stole på oljeselskapenes garantier. Selv ikke BP, verdens mest erfarne aktør på djupvannsboring, forutså at ulykken i Mexicogulfen kunne skje - og etter flere uker har de fortsatt ikke klart å stoppe utblåsningen. Det er den norske regjeringens ansvar å hindre at noe slikt skjer i våre egne sårbare områder, sier Truls Gulowsen.

 
På forsiden nå