175 000 laks rømte fra anlegg på Hitra

Storrømningen av laks fra Salmar-anlegget er verre enn fryktet.

Saken oppdateres.

Hele 175 000 av de 176 000 laksene som var i nota er forsvunnet.

- Vi er veldig leie oss, sier oppdrettssjef Bjørn Larsen i Salmar.

Han opplyser at de nå er sikrere på at rømningen oppsto i forbindelse med avlusningen torsdag, og at det derfor at antallet forvunnet fisk er så høyt. Det betyr at laksen fikk fire dager på seg til å stikke av uten at det ble oppdaget. Salmar oppdaget rømmingen først mandag morgen etter å ha blitt varslet om mye oppdrettsfisk i nærheten av Aure.

Gjenfisket går foreløpig svært dårlig. De siste oppdaterte tallene fra Salmar viser at bare 200 fisk er fanget i nærheten av merdene ved Forsnes på Hitra.

Salmar har nå ni fartøyer i sving med gjenfiske av laksen.

 
På forsiden nå