Slik vil Kjeldsberg bygge ut Sluppen

Vil rive bygninger og bygge nær 2000 boliger, 20 etasjer med studenthybler og flere tusen kontorkvadratmeter.

Ved siden av det stålkledde Evry-bygget skal Kjeldsberg bygge et nytt kontorbygg til Multiconsult. 

Saken oppdateres.


I Kjeldsbergs Sluppen-planer ligger blant annet et høyhus på rundt 60 meter og 20 etasjer.

–Vi vurderer om det skal brukes til studenthybler. Vi har et stort tilbud av kontorareal, og det er betydelig større behov for studentboliger. Derfor ser vi på et samarbeid med Studentsamskipnaden i Trondheim, sier Bjørseth.

Venter på ny bru

Han peker på at mange næringsbygg er bygd eller er på tegnebrettet i Trondheim, og viser til Obos nybygg på Reina på Lademoen, Entra og KLPs bygg i Holtermannsveien, utbyggingen på Brattøra og Grilstad Marina. Likevel frykter ikke Bjørseth at de ikke skal få leid ut alt arealet på Sluppen.

–Vi har ventet på ny Sluppen bru i mange år, og nå er det større sannsynlighet for at den kommer. Det øker tilgjengeligheten til Byåsen. Det kommer nytt kollektivknutepunkt på Sluppen, og teknologibedriftene rekrutterer fra NTNU og Hist. Bedrifter som Siemens vokser ytterligere, sier Bjørseth.

River og bygger nytt

Kjeldsberg  fullførte i fjor det særpregede kontorbygget i Sluppenveien 17a, kledd i stålplater og med it-selskapet Evry som hovedleietager.

Nå skal selskapet bygge nytt ved siden av. Bygget blir på 12 500 kvadratmeter (kvm). Ett av de røde byggene Kjeldsberg kjøpte fra Siemens i 2003, skal erstattes av et nytt femetasjers bygg på til sammen 6500 kvm. Bygget skal huse selskapet Multiconsult som allerede er leietager på Sluppen.

–Vi river slik at betongfundamentene står igjen. Byggingen starter i mars neste år. Multiconsult vil over i nye, større og mer moderne lokaler, sier Bjørseth.

Kjeldsberg vil sannsynligvis også avholde arkitektkonkurranse for ytterligere to prosjekter på Sluppen i 2012/2013.

Også boliger

I fjor kjøpte Kjeldsberg Statkrafts eiendom på 59 000 kvm på Sluppen, og nesten doblet sitt areal i området til 128 000 kvm. Prisen på det som tidligere var Trondheim Energis hovedkontor var over 200 millioner kroner. Her ble oljeserviceselskapet National Oilwell Varco leietager i fjor.

Kjeldsberg skal i løpet av 15 -20 år rive og bygge nye og mer moderne næringslokaler på Sluppen, som de ønsker å leie ut til bedrifter som driver innen teknologi, energi og miljø, samt tjenesteleverandører.

Rundt 20 prosent av utbygging blir boliger. Næringsarealene skal ligge mot E6 og Omkjøringsveien, mens boligene skal bygges langs Sluppenveien og opp mot Smidalen. Bjørseth forteller at Sluppen skal romme 1800-1900 boliger.

– Det er behov for å få til flere leiligheter for å få liv i området. Det er viktig at noen er der og bruker området etter arbeidstid. Suksessen på Nedre Elvehavn skyldes at vi bygde leilighetene i Dokkgata før vi bygde skipsbygget, sier Bjørseth.

Ser etter nye arealer

Kjeldsberg ser ikke bort fra å kjøpe mer areal på Sluppen, og Bjørseth viser til Posten Norges eiendom sør for Kjeldsbergs område.

– Eiendommen er av interesse for oss, og vi vet at Posten har solgt en god del andre terminaler, sier Bjørseth.

Konsernet ser også på et eventuelt samarbeid med Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) om å bruke høyhuset til studenthybler. 

Konsernet ser også på et eventuelt samarbeid med Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) om å bruke høyhuset til studenthybler. 

Kjeldsberg ser for seg terrasseleiligheter opp mot Smidalen. Fredlybekken skal åpnes fra Nardo og følge et grøntdrag gjennom Sluppen og ut i Nidelva. 

Kjeldsberg ser for seg terrasseleiligheter opp mot Smidalen. Fredlybekken skal åpnes fra Nardo og følge et grøntdrag gjennom Sluppen og ut i Nidelva. 

På forsiden nå