Risikerer millionsmell

Norges Handikapforbund (NHF) kan gå på en gigantsmell etter å ha satset millioner på pubdrift i Trondheim.

Saken oppdateres.

Gjennom selskapet Krambua Drift AS har forbundet seilt opp som en av byens største utelivsaktører de siste årene. Pubkonsernet driver nå sju skjenkesteder i Midtbyen.

Bakgrunnen for forbundets bytur er frykt for å tape gigantsummer hvis Staten får monopol på spilleautomater, som i dag gir NHF over 50 millioner kroner i årlige inntekter. Men så langt har ikke den risikofylte restaurantbransjen vært noen lukrativ investering for Handikapforbundets medlemmer.

Tvert imot er risikoen stor for at forbundet kan tape penger, advarer et av landets største kredittbyrå. Flere av skjenkestedene er rene tapssluk.

Konkurskø

Norges Handikapforbund eier halvparten av aksjene i Krambua Drift AS, som driver blant andre Krambua, Scapa og King's Cross. Omsetningen i driftsselskapet var i 2003 totalt 93,7 millioner kroner og eierne kunne dele et overskudd på 2,8 millioner kroner etter skatt.

Forretningsideen var opprinnelig å starte kopier av puben Krambua i andre deler av landet. Men i høst har Krambu-kopiene i Oslo, Lillehammer og Ålesund gått konkurs etter milliontap. I tillegg ble Krambua Røros solgt rett før jul.

Spørsmålet mange stiller seg er hvor det smeller neste gang.

Advarer kreditorer

I Trondheim gikk tre av sju handikap-puber med underskudd i 2003, viser tall fra regnskapsregistret i Brønnøysund.

Samtidig fraråder kredittbyrået Lindorff å gi kreditt til tre av skjenkestedene, deriblant morselskapet.

I tillegg gikk to datterselskaper med både underskudd og hadde negativ egenkapital ved i 2003. Det pleier å bety at selskapet ikke kan fortsette uten at eierne skyter inn friske penger. Og det har Norges Handikapforbund gjort til gagns siden pubeventyret startet på begynnelsen av det nye årtusenet.

Satset åtte millioner

Regnskapstall Adresseavisen har fått tilgang til viser at Handikapforbundet betalte over åtte millioner kroner for 50 prosent av aksjene i Krambua Drift. I tillegg har Krambua-systemet gjeld til Handikapforbundet på nesten sju millioner kroner, deriblant et lån på 3,3 millioner kroner til vestfoldbrødrene Bjørn og Øyvind Skatvedt samt Håvard Skogstad og Einar Martinsen. Disse eier den andre halvdelen av Krambua Drift gjennom sitt selskap Krambua Holdning.

Samtidig har de ulike selskapene under Krambua-paraplyen ytt og lånt millionbeløp av hverandre. En eventuell konkurs i et selskap kan dermed skape bølger i ølglassene også hos de andre skjenkestedene.

Tapte 23,2 millioner

NHF omsatte i 2003 for 78 millioner og oppnådde et resultat før skatt på 17 millioner kroner. Dette til tross for at forbundet måtte bokføre et tap på sine investeringer med 23,2 millioner kroner. Hovedårsaken er tapssluket Saga Line (se egen sak). 
        
            (Foto: RUNE PETTER NESS)

  Foto: RUNE PETTER NESS

På forsiden nå