Tjener en milliard på vindmøller

Åtte midt-norske kommuner håper på millioninntekter hvert år dersom de gjennomfører planene om å bygge vindmølleparker. Totalt vil de tjene vel én milliard kroner på vinden de neste 25 årene.

Saken oppdateres.

Nærmere ti millioner kroner i inntekt hvert år i 25 år fremover. Det er mye penger for en liten og fattig kommune som Frøya. Og millioninntekter vil det også bli for Smøla, Hitra, Åfjord, Roan, Bjugn, Nærøy og Vikna. Alle disse satser nå for fullt på vindkraft. Og går det som de åtte kommunene håper står det vindmølleparker i full produksjon om noen få år. Smøla har kommet lengst, her er 20 vindmøller allerede i drift. Nå har Statkraft også bestemt seg for å bygge inntil 55 nye vindmøller i Smøla Vindpark. Totalt blir det investert 1,3 milliarder kroner i den lille kommunen på Nordmøre.

De neste årene er det planer om å bygge flere hundre vindmøller langs kysten av Midt-Norge, og det skal investeres over syv milliarder de nærmeste årene. En del av disse investeringene tilfaller lokalt og regionalt næringsliv, men for kommunene er skatteinntektene på vindkraftproduksjonen langt viktigere. Det er også en viktig årsak til at disse enorme utbyggingsplanene er vedtatt uten store innvendinger i kommunene.

Fast inntekt i 25 år

Inntektene kommer fra kraftselskapene som bygger ut og driver vindmølleparkene. Forutsetningen er at de skal gi noe tilbake for den inntekten de tar ut på kraftproduksjonen. Grunnlaget for beregningene varierer noe fra selskap til selskap. Men det er ikke uvanlig at kommunen får et engangsbeløp, pluss årlige inntekter gjennom eiendomsskatt. Eiendomskatten ligger på 6-7 promille av utbyggingskostnadene. For Vikna kommune, hvor det største vindmølle-prosjektet er planlagt, vil en utbygging til 2,5 milliarder kroner bety 10-15 millioner årlig i hele konsesjonsperioden på 25 år. Det vil si rundt en kvart milliard kroner totalt. Det blir mange ekstra plasser på sykehjemmet, i barnehagen eller kulturskolen.I tillegg vil også grunneierne få millioninntekter. Riktignok gjelder ikke dette alle. I flere av de aktuelle kommunene er det svært mange og små grunneiere som er involvert, ofte flere hundre. Men det blir likevel en god slump penger når det samlet betales ut 30-50 millioner over hele konsesjonsperioden, bare på Smøla.

Nei til Åfjord

Foreløpig er det gitt konsesjon til byggetrinn to på Smøla, og til 15 møller på Hundhammerfjellet på Nærøy, 25 møller på Eldsfjellet på Hitra og tre vindmøller i Bjugn. I disse kommunene har også arbeidet kommet i gang. I tillegg venter Roan, Åfjord og Ytre Vikna på at søknadene deres skal behandles ferdig. I Roan har TrønderEnergi planer om å bygge inntil 25 vindmøller på Bessakerfjellet, mens Norsk Hydro vil sette opp 33 møller på Harbaksfjellet i nabokommunen Åfjord.

På forsiden nå