Momyr vil ha Tine AS

Landbrukspolitisk talsmann for Høyre Michael Momyr mener Tine må fratas reguleringsansvaret for melk og gjøres om til aksjeselskap.

Saken oppdateres.

Stortingsrepresentant Michael Momyr mener sambygdingen Jon Husdal i Sør-Trøndelag bondelag skyter på pianisten når Husdal synes at direktøren i Konkurransetilsynet bør gå av. Husdal mener konkurransedirektøren driver politikk og ikke tilsyn etter at han flere ganger har foreslått en oppsplitting av Tine. Momyr forsvarer ikke bare konkurransedirektøren, han støtter også synspunktene fra tilsynet fullt ut.

Viser verdiene

- Stortinget sa for fem-seks år siden at vi skal ha konkurranse i melkemarkedet. Dette er nå fulgt opp, men vi er ikke helt i mål. Jeg ønsker at staten tar over markedsreguleringen og at Tine Industri blir et AS. På den måten får vi synliggjort kapitalavkastningen i Tine, sier Momyr.

Og det er nettopp kapitalverdien i Tine Industri, det vil si verdien av meierianleggene, som har vært stridens kjerne i forhandlingene om melkeprisen til Synnøve Finden. Tine mener denne verdien må inn i beregningene når prisen som Synnøve Finden betaler for konsummelken fastsettes. Synnøve Finden hevder kapitalen i Tine er satt for høyt, og at de derfor må betale en for høy melkepris. Nå er verdien fastsatt av Landbruksdepartementet for ett år, men saken er også til rettslig vurdering.

- Vi kan ikke ha en situasjon der Synnøve Finden hvert år er avhengig av en juridisk vurdering av verdiene på Tine får å få vite prisen på melken de kjøper av Tine Råvare. Ved å omdanne Tine Industri til et aksjeselskap vil dette bli mye enklere.

- Halvhjertet

Momyr mener også Tine vil være tjent med en klarere oppdeling. I dag synes han meierigiganten møter konkurransen halvhjertet. Momyr innrømmer likevel at en oppsplitting ikke har flertall i regjeringen.

- Jeg forholder meg til Sem-erklæringen som slår fast at samvirkeorganisasjonene skal ha et vesentlig ansvar for markedsreguleringen. Det er heller ikke å legge skjul på at KrF og Sponheim vil beholde dagens ordning.

Momyr understreker også at forbrukerne må være trygge på at det er reell konkurranse i meierisektoren, men at det nå er kastet mistanke på Tine.

- Jeg vil ikke påstå at det foregår en kryssubsidiering mellom Tine Råvare og Tine Industri, men det er mistanker om det. Jeg ønsker mer konkurranse på melk slik det er i kjøttsektoren.

På forsiden nå