Elgå-samer vil erobre EU-markedet

ELGÅ: - Vi har ambisjoner om å eksportere våre reinkjøttbaserte matprodukter til Europa, sier Merete Mortensson Omma.

Saken oppdateres.

- Det er viktig for oss å skape forståelse for at mange EU-direktiver i dag kan stå som hindringer for dette målet, sier Mortensson Omma.

I går ønsket hun velkommen en stor delegasjonen fra Det Europeiske Råd for Landbruksrett til Elgå-samenes hovedkvarter i Dalvika lengst sør ved Femunden.

Nærmere 100 jurister med følge fra hele Europa besøkte samene for å se, oppleve og lære om samisk kultur og levevis i det sør-samiske området. Besøket ble arrangert i forbindelse med at rådet avholder sin 23. kongress på Røros denne uken.

Tar utfordringene

- Da vi ble spurt om å ta imot disse gjestene takket vi ikke bare ja for at folk skulle komme hit og se på oss. Vi ville bruke anledning til å formidle mest mulig kunnskap om det vi holder på med til mennesker som både har stor innflytelse og som representerer land hvor vi er interessert i å slippe til med våre produkter, sier Merete.

Hun sier at det å slippe inn på det europeiske markedet setter store krav til infrastruktur. En rekke direktiver og regler må være oppfylt, både med tanke på hvordan slakt behandles, matsikkerhet, hygiene og en lang rekke byråkratiske bestemmelser.

- Denne utfordringer ønsker vi å ta, og vi er allerede i full gang med utvikling av den viktige infrastrukturen, bl.a. ved at de seks driftsenhetene i Elgå reinbeitedistrikt har gått sammen og investert over to millioner kroner i en moderne slaktebuss. Tanken er at slakteriet skal komme til reinen, fremfor at dyra må fraktes mange mil til slakteriet. På den måten vet vi at kvaliteten på reinkjøttet blir aller best ivaretatt, sier Merete.

Samisk kvalitetsmat

- Et meget viktig poeng for oss er nemlig å tilby produkter av minst like god kvalitet som dem vi selv spiser av reinen. Det vil kreve en del tilpasning av regler som dag står som hindringer, og vi håper bl.a. gjennom dette arrangementet både å vise og argumentere for at lokal slakting og videreforedling i en kombinasjon av moderne prinsipper og lange tradisjoner vil kunne sikre dette, sier hun entusiastisk.

Ola Brekken, som er formann i Norsk forening for landbruksrett, har stor tro på at Elgå-samenes satsing kan være en god vei inn til EU-markedet. Han sier at en vektlegging av samenes som en etnisk minoritetsgruppe, kombinert med en markedsføring av deres kultur og levesett, kan brukes som plussargumenter når den tekniske infrastrukturen for øvrig er på plass i tråd med EUs regelverk.

 
    
      (Foto: GEIR TØNSET)

  Foto: GEIR TØNSET

 
    
      (Foto: GEIR TØNSET)

  Foto: GEIR TØNSET

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå