Granskes av Lotteritilsynet

Lotteritilsynet starter full granskning av Green Planet International (GPI). - Mye tyder på ulovlig pyramidespill, mener tilsynet.

Lotteritilsynet går nå inn med full tyngde i GPI, etter å ha holdt selskapet under nøye oppsikt i lang tid. Tilsynet stiller spørsmål ved GPIs angivelige humanitære arbeid, og vurderer også om medlemsnettverket og markedsføringen være bygd opp på en måte som er i strid med §16 i lotteriloven.

I et brev til den trondheimsbaserte ledelsen i Green Planet krever Lotteritilsynet å få utlevert all relevant dokumentasjon om pengeflyten i GPI.

I det tre sider lange brevet krever tilsynet også innsyn i Green Planet og alle tilknyttede selskaper, hvor de er hjemmehørende og hvem som står bak. I tillegg må GPI forelegge regnskap som viser antall medlemmer og hvor deres innbetalinger og andre inntekter er havnet.

Samtidig krever de svar på en rekke svært konkrete spørsmål:

Hvordan er deltakelse i «Green Planet Triple Binary/Matrix Plan», som også kalles «ingen tapere inntektsplan», egnet til å gjennomføre det humanitære/miljørettede arbeidet som skal være målsettingen?

Hvilke humanitære eller miljørettede tiltak har Green Planet gjennomført, og hvem er så tilfelle samarbeidspartnerne? Spesielt spør tilsynet om hvilke organisasjoner som har distribuert den såkalte supergjødselen og hvor de angivelige treplantingsplantasjene er i verden.

Hvor produseres «PlantPower», også omtalt som «PowerPlant»?

Fra hvilken del av selskapets virksomhet kommer inntektene som ifølge markedsføringen skal gi rask avkastning til medlemmene?

Hovedkvarteret i Trondheim har frist til 24. mars med å legge dokumentasjonen på bordet.

Etter det Adresseavisen erfarer er tilsynets foreløpige ståsted at selskapets «Multi level marketing»system slik det presenteres i reklamen er å betrakte som et pyramidespill.

- Selv om det skulle vise seg at selskapet faktisk driver en form for humanitært arbeid, kan måten selskapet henter inn kapital på i seg selv være problematisk, konstaterer rådgiver Kjartan Møller i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Han vil foreløpig ikke gå inn på hvilken reaksjonsform granskningen vil medføre, men politianmeldelse er sannsynlig dersom selskapet ikke kan dokumentere hvor medlemmenes penger har tatt veien. Det er i så fall et svært sjeldent skritt for Lotteritilsynet.

- Vi har en lang liste med nettverksbaserte selskaper der vi har mistanke om at alt ikke er som det skal, men vi har vanligvis ikke kapasitet til å gå inn i enkeltselskaper. Men i dette tilfellet har vi fått noen konkrete henvendelser, hvorpå vårt førsteinntrykk tilsa at vi måtte gå dypere inn i Green Planet, sier Møller.