Forsker mener GPI er klassisk pyramide

Pyramidespill-forsker Gorm Kunøe ser likhetstrekk mellom Green Planet og pyramideselskapene T5PC og WGI.

Amanuensen ved institutt for markedsføring på Handelshøyskolen BI kjenner igjen formuleringene i GPIs markedsføring fra andre pyramidespill, men mener påstandene om humanitært arbeid er en interessant vri.

- Dette er friskt. Strukturen til Green Planet er helt klart ikke bygd opp av førstegangsreisende, tror Kunøe.

Han mener GPI er en klassisk pyramide, med et totalt fravær av garanti for pengene som medlemmene skyter inn.

- Her er det selvfølgelig de svært få i toppen som kan tjene penger. Men jeg tviler ikke på at for eksempel 10 000 nordmenn kan hoppe på dette, sier forskeren.

Kunøe ser likhetstrekk mellom Green Planet og pyramideskandalene T5PC og WGI.

- Det lukter forresten litt WGI av nettsidene til Green Planet. Her er det snakk om ting som «en binær plan» og «matrix» - litt voodoo for å få folk til å tro at dette er noe akademisk, mener Kunøe.

Han håper at selskaper som Green Planet vil bli stoppet av forslaget til ny lotterilovgivning, som trolig blir lagt fram for Stortinget til sommeren.