Satser på plastsveising

Levanger videregående skole bygger opp landets første kompetansesenter for plastsveising.

Saken oppdateres.

Plast vil i mange sammenhenger erstatte tradisjonelle materialer som stål og tre. Produksjonen av fiskemerder var på mange måter starten på en utvikling som bare har tatt helt av: Båter og flytebrygger, drivhus og kjøle/varmeanlegg, møbler og sist men ikke minst gassdistribusjon blir flittig nevnt som anvendelsesområder for det så godt som vedlikeholdsfrie materialet. Listen kunne ha vært mye lengre.

- Det er bare fantasien som setter begrensningen. Plast er allerede tatt i bruk i stort omfang innen industrien, men hittil har ikke skoleverket gjort jobben sin, sier Jostein Flatgård, avdelingsleder ved ressurssenteret til Levanger videregående skole.

Gass i plast

At det nå ser ut til å gå i orden med gassrørledning inn Trondheimsfjorden har aktualisert plastsatsingen ytterligere. Distribusjon av gass under lavt trykk vil skje gjennom plastrør. Når gassen kommer, står oppgavene i kø. Da gjelder det å være godt rustet med spesialkompetanse.

- Da de bygde ut gassnettet i Rogaland oppdaget man fort at kompetansen manglet. Utbyggerne var nødt til å hente plastsveisere fra Sverige. En slik situasjon må vi unngå, fremholder Flatgård.

Trekker i lag

Regional utviklingsprogram har støttet skolens satsing og utstyr for flere hundre tusen kroner har kommet på plass. Kursingen kan starte. Både Sintef og Teknologisk Institutt har kommet med oppmuntrende tilrop over satsingen. Nå utfordrer skolen det lokale næringslivet til en idédugnad for å se om det er produkter å satse på.

Det er allerede skrevet under en treårig samarbeidsavtale mellom skolen og Vitec as; en verdalsbedrift med utspring i Aker og som blant annet satser sveiseopplæring og sertifisering.

- Vi blir en link inn mot næringslivet og et slikt samarbeid mellom skole og næringsliv er en ideell konstellasjon, sier Bjarne Bjørnbakk, daglig leder i Vitec as.

Han opplyser at bedriften sannsynligvis får rollen med å godkjenne plastsveisesertifikatene, men at en slik rolle i så fall må få myndighetenes godkjenning først.

- Vi er i en tidlig fase og alt er ikke avklart i så måte, sier Bjørnbakk.

Avdelingsleder Odd Abelseth i Georg Fischer AS, har ikke tidligere levert en så omfattende utstyrspakke for plastsveising til skoleverket. Han sier det slik:

- Når elevene kommer ut i industrien vil de møte plastrør og plastmaterialer overalt. Utviklingen går i retning mer plast. Derfor er det like naturlig å ha opplæring i plastsveising som det er i sveising og bearbeiding av metall.

 
På forsiden nå