Fosen tar over Innherredsferja

For å stå sterkere i anbudskampen om ferjedrift, har Fosen Trafikklag kjøpt seg opp til 99,64 prosent i Levanger-selskapet Innherredsferja AS.

Saken oppdateres.

- En strategisk investering i forhold til anbud innen riksveiferjedriften, sier adm. direktør Roger Granheim i Fosen Trafikklag om aksjehandelen som ble kjent i går.

Med en eierandel på vel 25 prosent var Fosen Trafikklag fra før største enkeltaksjonær i Innherredsferja AS. I går meldte trondheimsselskapet til Oslo Børs at avtale var inngått om kjøp av ytterligere 74,5 prosent. De 415 nyervervede aksjene kostet 6000 kroner stykket, til sammen 2,49 millioner kroner.

Blant selgerne av Innherredsferja-aksjer er så vel Levanger kommune som Nord-Trøndelag fylkeskommune, Verdal Samvirkelag og Levanger Handelsstandsforening.

Fosen Trafikklag-sjef Granheim sier seg fornøyd med at de aller fleste av aksjonærene i Innherredsferja har sagt seg villige til å selge. I lys av anbudsprosessen som er i gang, mener han det er god grunn for selskapet han leder til å fortsette og forsterke samarbeidet med Levanger-selskapet.

Senest 4. mai skal det avgjøres hvem som får ansvaret for ferjedriften i sambandene Brekstad-Valset og Levanger-Hokstad (Ytterøy). Både Fosen Trafikklag og Ørland-selskapet Fosen-Linjen har meldt interesse for å drifte disse to sambandene, som ligger i samme anbudspakke.

At Fosen Trafikklag nå sikrer seg full eierkontroll i Innherredsferja, oppfatter ikke Bjørnar Grøntvedt i Fosen-Linjen som noen svekkelse av sjansene for hans selskap til å vinne anbudskonkurransen. Skulle Fosen Trafikklag ha styrket sin stilling i kampen, måtte oppkjøpet i Innherredsferja ha skjedd før, mener Grøntvedt.

Mens det bare er vel tre uker til konkurransen om de to nevnte ferjesambandene skal være avgjort, fristen for Flakk-Rørvik utsatt til 15. juni.

På forsiden nå