Lyng gir seg ikke

I neste måned fyller industrigründer Bjørn Lyng fra Leksvik 80 år.

Saken oppdateres.

Det betyr ikke at han har lagt inn årene og plassert seg selv i godstolen. Snarere tvert imot.

I disse dager er han i full gang med å få på plass det siste skuddet på sin etterhvert svært så lange liste over bedrifter han har etablert. Bedriften det gjelder er Lyng Composite som etableres på hans gamle industristed i Vanvikan. De første ansettelsene er alt i full gang. Produksjonen ved den nye fabrikken skal starte ved årsskifte, og om halvannet år håper Bjørn Lyng å ha 20 ansatte.

- Du gir deg aldri?

- Det er jo dette som holder liv i meg. Det dukker stadig opp nye ideer som jeg jobber med, men det er selvsagt ikke alt det blir noe av.

Det var arbeidet med det nye vannrensningssystemet i firmaet AquaLyng som satte Bjørn Lyng på den siste ideen. Som i mange andre prosjekter som Bjørn Lyng har arbeidet med, fant han ut at gammel og velbrukt teknologi kunne forbedres. Deler av systemet for å fjerne salt fra sjøvann var både tungvint og dyrt, var Lyngs konklusjon da han startet med den problemstillingen. Først kom han til at det var mulig å fjerne saltet fra sjøvannet med vesentlig mindre bruk av energi enn ved å bruke de vanlige metodene til avsalting. Det resulterte i bedriften AquaLyng. Siden er det bruken av materialer og rør i prosessen som Bjørn Lyng også fant dyrt og tungvindt - for å si det enkelt. Det resulterte i en ny patent som ble tatt ut før påske, og det nye selskapet Lyng Composite som han selv eier hundre prosent, men med sønnen Ragnar som styreleder.

Kompositter er kort fortalt karbonforsterket plast som blir brukt i stadig flere sammenhenger. Det finnes mange typer kompositter, og noen av dem er sterkere enn stål og like fleksible som plast. Det patentet Lyng har tatt ut, kan brukes til langt mer enn å rense sjøvann hos AquaLyng.

Stort potensiale

- Vi har kommet til at verdensmarkedet for denne typen kompositter, er på over to milliarder kroner. Vi tar i første gang sikte på å nå bare en til to prosent av dette markedet, sier Geir Lund som er ansatt som daglig leder i Lyng Composite.

Bjørn Lyng mener at utgiftene til denne typen komposittrør kan halveres med den nye teknologien som er utviklet. Derfor ser de optimistisk på fremtidsmulighetene for det nye firmaet.

- Når jeg setter i gang, så pleier det vanligvis å bli noe ut av det, er den smule sarkastiske kommentaren fra industrigründeren. - Selvsagt har vi tro på prosjektet, ellers hadde vi ikke satt i gang.

- Hvor stort er potensialet?

- Det er det bare fantasien og Bjørn Lyngs pengebok som avgjør, sier Arvid Ophaug, kompositt-ekspert og teknisk sjef i den nye bedriften.

Leksvik

Som kjent har Bjørn Lyng vært bosatt på Gran Canaria i en årrekke - «æ e så vérklein at æ trivs itj ainner plassa». Mens andre industrieiere flagger bedriften ut av landet, sørger Bjørn Lyng for å gjøre det motsatte, selv om det mange ganger kan være billigere å produsere i utlandet enn i gamlelandet.

- Hva er grunnen til at du etablerer bedriften i Vanvikan og ikke i Baltikum eller Kina? - Jeg er sterkt følelsesmessig bundet til Leksvik og Lyngbedriftene. Derfor vil jeg prøve å gi noe tilbake og få ting til å vokse i hjembyga, sier industrinestoren - som om han ikke hadde bidratt med noe tidligere.

En prototype av det nye produktet er under utprøving ved NTNU, og de første produktene skal installeres ved Bjørn Lyngs ferieprosjekt i Taurodalen på Gran Canaria. Ole T. Bjørnevik i Taubåtkompaniet, en annen fosning med forretningssuksess, skal også installere utstyret på ett av sine fartøy.

 
        
            (Foto: RICHARD SAGEN)

  Foto: RICHARD SAGEN

På forsiden nå