Green Planet frikjent

Lotteritilsynet snur i sin vurdering av Green Planet International (GPI) og konkluderer med at selskapet ikke er et pyramidespill.

Saken oppdateres.

Lotteritilsynet startet i mars en gjennomgang av GPIs virksomhet for å avdekke hvorvidt selskapet var et ulovlig pyramidespill. I slutten av mai kom tilsynet med et påbud om at deler av virskomheten måtte stanses da den var i strid med loven, og uttalte at en politianmeldelse ville bli vurdert.

GPI mente vedtaket var fattet på feil grunnlag, og kom med en rekke presiseringer som førte til en ny gjennomgang av saken.

Resultatet av denne gjennomgangen er altså at Lotteritilsynet endrer sitt vedtak og konkluderer med at GPIs virksomhet ikke er i strid med lotteriloven.

- Rettferdig

Rino Solberg, visepresident i GPI, er svært tilfreds med konklusjonen. - Vi har aldri vært i tvil om at det kom til å ende slik, og syns dette er rettferdig. Det er synd at saken har tatt så lang tid, men når det er sagt har vi forståelse for at konseptet er vanskelig å forstå. Nå ønsker vi å overbevise folk om at vårt opplegg er veien å gå for å bekjempe fattigdom, sier Solberg.

- Vanskelig å forstå

I sin endelige konklusjon uttaler Lotteritilsynet at det har vært vanskelig å kartlegge og forstå GPIs konsept. I tillegg til dokumenter og uttalelser ble deler av informasjonsgrunnlaget til saken hentet fra GPIs egen hjemmeside på internett, noe som skapte problemer. - Deler av informasjonen på hjemmesiden har endret seg fortløpende under vurderingen, og deler av informasjonen har vært direkte misvisende i forhold til de opplysninger som i ettertid er fremlagt av selskapet, sier Kjartan Møller, rådgiver i Lotteritilsynet.

Ikke pyramidespill

- GPI har lagt frem opplysninger som tyder på at selskapet, i alle fall delvis, er basert på omsetning av varer eller tjenester, uttaler Møller.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå