Trådløse Trondheim

Telenor er interessert, Idar Vollvik kan være interessert, NTNU og det offentlige er veldig interessert. Verdens første trådløse by kan hete Trondheim.

Saken oppdateres.

Sett deg med din bærbare datamaskin på bussen i Midtbyen og surf på internett hele veien opp til Dragvoll. Allerede neste sommer kan det være en realitet, dersom tidsplanene til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) holder stikk.

Dyr oppstart

Målet er å gjøre Midtbyen, NTNUs studiesteder og studentbyer og bussruta mellom sentrum og Dragvoll trådløs i første omgang. Første del vil koste om lag 15 millioner kroner. I tillegg koster det om lag fem millioner kroner årlig å drifte systemet.

Kostnadene og mangelen på en ferdig utklekket forretningsmodell er i dag største hinderet for oppstart etter tidsplanen.

Spenningsfeltet ligger først og fremst mellom forskning og forretning. Teleselskapene dekker i dag Trondheim med GSM, Edge og Umts. Dette tjener de gode penger på. Et trådløst nett kan rive grunnen under denne inntjeningen.

- Det er sannsynlig at dette prosjektet i første omgang blir forskningsrelatert, for siden å gå over i en kommersiell fase, sier Alf Nilsen, direktør i Telenor Tyholt.

Hvor mye penger Telenor eventuelt skal gå inn med vil han ikke spekulere i.

- Vi er med i prosjektet for å finne ut hvordan vi kan delta og hvilket tempo vi skal legge opp. Trådløse nett er ikke en trussel for oss, det er den veien verden går. Alle i markedet vil være med på dette. Spørsmålet er hvor vi skal legge lista, sier Nilsen.

- Hva med prestisjen i å delta i et prosjekt som gjør Trondheim til verdens første trådløse by?

- Det er nok en floskel som vi ikke jobber under. Men vi ser likevel mange utfordringer her, sier Nilsen.

10 000 studenter

NTNU ønsker ikke å bygge eller drifte det trådløse nettet selv. De vil at en teleoperatør står for utbyggingen og vil heller gå inn i prosjektet med sin studentmasse. Betalingen for disse vil dekke store deler av oppstartskostnadene. I tillegg forutsettes det at både Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune deltar.

- Vi har sikkert minst 10 000 potensielle kunder blant studentene, sier dekanus ved ITK-fakultetet, professor Arne Sølvberg.

- Med fylket og kommunen som deltakere bør det gi en jump-start på en finansieringspakke, sier han.

I tillegg tror han mange «vanlige» innbyggere vil sette pris på et tilbud om å surfe trådløst. Enten som et tillegg til adsl eller internett over kabel-tv, eller etter hvert som hovedinngangen til internett for husholdningene.

Vil være først

- Haster det med å gjøre Trondheim trådløs?

- Dette er en teknologi som kommer og NTNU vil ikke ligge bakpå. Vi har selvsagt egne grunner til å gjøre dette. Studentene vil komme med egne laptoper som de vil kreve trådløs tilgang til internett med. Vi kan kvitte oss med store datasaler mens de vil sitte i auditorier, lesesaler eller korridorer, sier Sølvberg.

- Samfunnet nærmer seg et forandringspunkt. Vi må være med på dette, sier han.

 
På forsiden nå