Truer med å stoppe Best Kjøttprodukter

Graverende forhold ble avdekket da Mattilsynet hadde inspeksjon hos Best Kjøttprodukter i Trondheim. Bedriften har så dårlig styring, ledelse og hygiene at tilsynet vurderer å stenge bedriften.

Saken oppdateres.

Best Kjøttprodukter har en frist fram til 25. november. Er ikke avvikene rettet opp til da, kan tilsynet trekke tilbake bedriftens autorisasjon. En slik suspensjon betyr full stopp i produksjonen i inntil seks måneder.

Mattilsynet opplyser imidlertid at de hadde stengt bedriften umiddelbart om det var forbundet med helsefare å kjøpe produktene.

- Vi regner med at alt skal være brakt i orden innen fristen, sier styreformann i Best Kjøttprodukter, advokat Are Kristian Jagtøien.

«Våre sterke sider er satsingen på førsteklasses råvarer, moderne lokaler, og en produksjonsprosess som møter de strengeste krav til hygiene, sikkerhet og kvalitet», skriver Best på sine nettsider.

Mattilsynets inspeksjon 19. oktober avdekket en annen side ved bedriften:

Golv og vegger var skitne i flere rom. Bedriften kunne ikke dokumentere at hovedrengjøring var foretatt verken i 2004 eller 2005, og - inspektørene savner fungerende renholdsrutiner for annet enn daglig renhold av produksjonsutstyr og områder.

Fant hundemat

Mattilsynet påpeker også at bedriftens rutiner for vedlikehold ikke fungerte.

Videre konkluderes det med at Bests rutiner for råvarebehandling er mangelfulle. Blant annet er tidligere frosset kjøtt solgt som ferskvare, påpeker tilsynet.

I en krok i et urent tørrvarelager fant inspektørene en stor åpen sekk med tilsetningsstoff til hundemat. De så også at en pall med kyllingsnitzel ble kjørt ut på gårdsplassen uten forsegling på toppen. Tilsynet mener at observasjonene viser at bedriften har mangelfulle driftshygieniske rutiner. «Dette kan føre til fysiske, mikrobiologiske eller kjemiske forurensninger av det ferdige produktet», skriver de tre Mattilsyn-inspektørene Joar Tapper Brobakk, Valborg Aasen Engan og Berit Christiansen Ulleberg.

Strengt virkemiddel

- Er tilstanden ved Best kjøttprodukter så ille at folk risikerer å bli syke av kjøpe produktene deres?

- Hadde vi ment det, så hadde vi stengt bedriften umiddelbart. Men rapporten gir et korrekt bilde av status da vi var der, sier de tre. De konkluderer derfor med at tilsynsbesøket «viser at virksomheten ikke drives på en måte som tilfredsstiller forskriftens krav til egenkontroll, driftshygiene, styring og ledelse.»

Både varsel om suspensjon og gjennomføring av suspensjon er strenge virkemiddel, og tas sjelden i bruk av Mattilsynet. Det er mellom fire og fem år siden en bedrift i Norge ble stoppet på dette grunnlaget, opplyser Siw Ulwehøj ved hovedkontoret for Mattilsynet.

Mattilsynet i Trondheim har opp gjennom årene gitt mange pålegg til Best Kjøttprodukter.

- Virkemidlet suspensjon er en konsekvens av at andre virkemidler ikke har virket. Vi har fattet mange vedtak og gitt varsler til Best Kjøttprodukter. Ofte er det blitt bedre en stund, men etter en stund så har det forverret seg igjen. Vi ser at det over tid har vært en manglende evne og vilje til å etterkomme vedtak. Nå forlater vi denne linja. Nok er nok. Sterkere lut må til, sier seksjonssjef Joar Tapper Brobakk og Valborg Aasen Engan ved Mattilsynet i Trondheim.

Vurderer lengre tidsfrist

Allerede 14 dager før Mattilsynet dukket opp hos Best Kjøttprodukter 19. oktober, ga inspektørene beskjed om at de ville komme. De ga også beskjed om hva de ville inspisere ved bedriften. Dette var et såkalt oppfølgingsbesøk som skal gjennomføres tre måneder etter at ny autorisasjon er gitt.

- Etter tre måneder forventer man at alt skal gå på skinner, sier Brobakk.

Det gjorde det imidlertid ikke. Når inspektørene ankom ble de heller ikke møtt av noen av bedriftens ledere. Dette er vanlig ved andre bedrifter Mattilsynet besøker.

Inspektørene mener at andre aktører i bransjen har et mer profesjonelt forhold til kvalitetsarbeidet i egen bedrift, enn det som er tilfellet hos Best.

- I motsetning til Best Kjøttprodukter er de fleste andre lignende bedrifter i kjøttbransjen organisert i bransjeforbund. Disse bedriftene jobber blant annet aktivt og forbereder seg til det nye EU-direktivet på hygiene, som innføres tidlig i 2006, sier Valborg Aasen Engan.

Best Kjøttprodukter har nå svart på brevet fra Mattilsynet, og vil sette i gang tiltak fra neste uke. På enkelte punkter trenger imidlertid bedriften mer tid, og tilsynet vurderer å gi bedriften noe lengre tidsfrist. 
 
 
På forsiden nå