Ønsker å være i Trondheim

De selger nettløsninger til hele landet og er klare for eksport. Suksessen er bygd i Trondheim - og skal bygges videre her.

Saken oppdateres.

Trondheim skal nå være Europas søkehovedstad, med utviklingsavdelinger for Fast, Yahoo og Google på plass. Men IKT-miljøet har flere føtter å stå på, påpeker administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen i konsulentselskapet Kantega:

- Vi kan også kalle Trondheim sikkerhetshovedstaden, sier Eriksen.

En av Kantegas spesialiseringer er sikkerhetsløsninger for nett. På dette feltet ligger også trondheimsfirmaet MaXware og forskningsstiftelsen Sintef i tet. I fjor fikk Kantega en driftsmargin på nær ti prosent, og vokste med ni ansatte til 50. Av disse holder 34 til på Bakklandet i Trondheim, resten på Fornebu utenfor Oslo.

Ingen hemsko

Ulempene ved å være i Trondheim er ifølge Eriksen ekstra kostnader til reiser og litt lenger avstand til det nasjonale markedet. Kantega har en avdeling i Oslo, men fordelene ved å ha hovedkontoret i Trondheim er større:

- I Trondheim har vi lavere kostnader knyttet til rekruttering av medarbeidere, og dessuten et mer stabilt arbeidsmiljø, sier Eriksen.

Nærhet til NTNU Gløshaugen og datamiljøene der har vært essensielt for Kantega.

- Vi har hele tiden hatt et godt samarbeid med NTNU om rekruttering, sier organisasjonssjef Marit Collin.

Kvinneandelen er nå oppe i 33 prosent, svært høyt til IKT-bransjen å være. En bevisst ansettelsespolitikk samt arbeid inn mot kvinnelige studenter ved NTNU har fungert.

Takker kommunen

Collin, som også er leder for fagrådet for IKT i Næringsforeningen i Trondheim (NiT), mener virkemiddelapparatet i Trondheim og Trøndelag er blitt bedre de siste årene.

- Det har vært en bedring innen utviklingen av lokalt næringsliv på IKT-siden. Før var det ganske dødt, mener hun.

Eriksen vil også rose Trondheim kommunes bevisste holdning med å gi oppdrag til lokale bedrifter. Tidligere i år fikk Kantega totaloppdraget med kommunens nye nettsider.

- Løsningen for kommunen var såpass bra at den var med på å sikre seieren i anbudskonkurransen om den nye statlige nettportalen «Min side», sier Eriksen.

Spisset kompetanse

At de ansatte selv eier bedriften, og at kundene fornøyde og tilbakevendende, har medvirket til suksessen. Det har også spissing av kompetansen i bedriften gjort. Det har igjen gitt større muligheter for samarbeid med andre IKT-bedrifter nasjonalt og lokalt. Kantega har som nevnt hatt en stor satsing på løsninger knyttet til sikkerhet på nett, og spesielt digital identifikasjon. Det har blant annet resultert i firmaets egenutviklede nettsikkerhetsstandard KSI.

- Våre løsninger har et stort eksportpotensial. I første omgang satser vi på Norden, opplyser Eriksen.

 
    
      (Foto: STEINAR FUGELSØY)

  Foto: STEINAR FUGELSØY

 
    
      (Foto: STEINAR FUGELSØY)

  Foto: STEINAR FUGELSØY

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå