Tror på løsning for St. Olav

Mandag faller Helsedepartementets dom over byggefase to av St. Olavs Hospital. Styreleder Per Sævik i Helse Midt-Norge tror på en løsning.

- Jeg oppfatter det som et positiv signal at statsråden ringte for gi beskjed om at foretaksmøtet er flyttet fra fredag til mandag. Vi forventer at møtet gir den avklaringen vi har ventet på. En avklaring før jul gjør at utbyggingen blir håndterbar i forhold til prosjektet, sier styreleder Per Sævik.

Det oppsto ny usikkerhet rundt utbyggingen da tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen (H) gjorde det klart at St. Olavs Hospital ikke kan forvente flere statlige tilskudd. Planlagte foretaksmøter mellom departementet og styret for Helse Midt-Norge er utsatt av departementet tre ganger. Mandag møter styret helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap), og håper hun kan sette punktum for uklarhetene slik at styret kan fatte endelig vedtak om utbygging. Mye står på spill.

- På grunn av økte låneopptak kan St. Olavs Hospital få 300 millioner kroner i økte kapitalkostnader fra 2010. Halvparten tas inn gjennom planlagte tiltak som vil effektivisere driften, men vi står igjen med 150 millioner kroner. Vi kan ikke leve med en situasjon der kapitalkostnadene for et fullt utbygd St. Olavs Hospital er så store at vi ikke blir i stand til å realisere nye Molde sykehus i 2013. Vi må være årvåkne allerede nå slik at St. Olavs ikke tar så mye av den økonomiske bæreevnen at andre prosjekter rammes, sier Sævik.