Kadmium-tabbe i Ewos

Fôrselskapet Ewos hadde høyt nivå på kadmium i april langt over grenseverdiene.

Tungmetallet kadmium dukket opp i ferdigprodusert fôr. Produksjonen ble umiddelbart stoppet i fabrikken. Kilden var et parti sinksulfat importert fra Kina av firmaet Permakem i Oslo. Partiet hadde et vesentlig høyere innhold av kadmium enn det som er tillatt, og som ble levert Norsk Mineralnæring på Hønefoss som igjen brukte det i produksjonen av mineralmix. Denne mineralmixen ble så distribuert til mange ulike fôrprodusenter i Norge.

Ewos måtte stoppe fabrikken i flere dager og hente tilbake alt fôr som kunne ha høyt innhold av kadmium. Eieren Cermaq, tidligere Statkorn Holding, fikk et tap ca. 40 millioner kroner på tabben de gjorde med partiet av sinksulfat. Saken ble en skikkelig ripe i lakken på Ewos-gruppen.

- En omfattende sjekk og analyser ble gjennomført. Det er utenkelig at dette har kommet inn i fisk til det russiske markedet. Sammen med Mattilsynet har vi iverksatt alle nødvendige tiltak. Verdiene i fiskefiletene lå på en tiendedel av det som er grenseverdiene fastsatt av EU. Tre av de fire lakseslakteriene som først ble rammet av russerne, har ikke kjøpt fôr av oss, sier Øyvind Risnes, informasjonssjef i Ewos.

- Men kan ikke russerne ha grepet dette halmstrået?

- Det er lett å komme med beskyldninger. Russland har vært kjent for å bruke slike virkemidler som dette. Polen fikk føle det med sine landbruksprodukter da de hadde «feil» holdning til Tsjetsjenia-konflikten. Mat brukes i de politiske problemene.

Russerne salter laksen mye før den legges i butikkene, noe som igjen kan føre til høyere verdier - men aldri så høyt at det er et problem med grenseverdiene, sier Øyvind Risnes.

Lakseanalytiker Lars Liabø i Kontali kommer også inn på saken om Ewos-fôret som hadde høye verdier av kadmium.

- Det var det første vi tenkte på, at det var et problem med fôret, men undersøkelser har vist at dette ikke kunne ha skjedd, sier Liabø.

- Hvor viktig er det russiske markedet?

- Eksporten er fordoblet det siste året. I år selger vi 27 000 tonn produktvekt. Fem prosent av vårt ferskmarked finnes der borte. Hele høsten har det vært hyggelige priser. Norsk fisk er virkelig etterspurt som vare i de vestlige supermarkedkjedene som har etablert seg i Moskva. Når vi nå blir møtt med en importstopp, så er det et politisk spørsmål knyttet til «Elektron»-saken, situasjonen i nordområdene og det russerne nok oppfatter som arroganse fra norsk side, sier Lars Liabø.

Faren for tungmetaller i norsk laks har fått myndighetene i Singapore til å undersøke fisken nærmere. Matmyndighetene der har konkludert med at det er trygt å spise norsk laks.