Bruker all sin tid på å redde villaksen

REYKJAVIK: Orri Vigfússon er idealist og gir alt for villaksen. Nylig donerte islendingen 623 000 innsamlede kroner til Elvene rundt Trondheimsfjorden.

Saken oppdateres.

- Min visjon er å gjenreise den nordatlantiske laksestammen, sier Orri Vigfússon til Adresseavisen. Han stiler høyt, men har allerede resultater å vise til. Fremfor alt er han en mester til å mobilisere gode, pengesterke krefter for laksesaken.

Kjempet i 15 år

For 15 år siden stiftet Vigfússon «The North Atlantic Salmon Fund» (NASF), med adresse i Reykjavik. Siden har han samlet inn mellom 300 og 400 millioner norske kroner til fondet - som i sin tur har brukt pengene til å kjøpe ut garnfiske etter laks.

Tidlig i fjor fikk Elvene rundt Trondheimsfjorden en halv million kroner fra NASF. Med den siste gaven har summen av bidrag fra fondet altså passert 1,1 million kroner.

Leder Jon Kjelden i Elvene rundt Trondheimsfjorden bekrefter at NASF er den desidert største bidragsyteren til organisasjonen som tar mål av seg til å få slutt på mest mulig av kilnotfisket i Trondheimsfjorden, og dermed øke oppgangen av villaks i elvene.

- Vi trenger ildsjeler som Orri Vigfússon. Han har vært vår viktigste inspirator. Jeg vil si det så sterkt som at uten ham hadde vi neppe våget å sette i gang med Elvene i Trondheimsfjorden høsten 2004, sier Jon Kjelden til Adresseavisen.

Gaula forbi Tana

I fjor mottok Trondheimsfjord-prosjektet vel 4,1 millioner kroner fra 688 støttespillere. Pengene gikk til oppkjøp av kilnot-rettigheter. Hittil i år er det innkommet godt og vel 2,1 millioner kroner fra 425 givere. Kjelden mener utsiktene er gode til å nå en anstendig sum i form av bidrag både fra grunneiere og firmaer.

Ved siden av NASF er Trondheim Energiverk og sportsfiskeutstyrsleverandøren Elbe Normark hovedsamarbeidspartnere for Elvene rundt Trondheimsfjorden. Investor-kjendis Bjørn Rune Gjelsten er blant bidragsyterne som har forpliktet seg til å gi organisasjonen en viss sum i fem år fremover.

At Gaula ble Norges beste lakseelv i fjor, med større totalfangst enn Tana, har Orri Vigfússon notert seg som seier for NASF-saken. Han mener det ikke kan være tvil om at det reduserte kilnotfisket i Trondheimsfjorden gjorde sitt til at mer storlaks enn normalt gikk opp i elva, særlig tidlig i fiskesesongen.

Færre nøter hjelper

- Vi kan vel ikke si ett hundre prosent sikkert at vårt prosjekt var årsaken til at Gaula ble den beste lakseelva i Norge i fjor. Men med 120 færre kilnøter i fjorden enn vanlig er det innlysende at flere lakser fikk sjansen til å gå opp i elvene. Resultatene av elvefisket i fjor inspirerer absolutt til videre innsats, sier Jon Kjelden.

Observasjoner av gyting i Gaula i fjor høst underbygger optimismen: Fra helikopter kunne fylkesmannens folk registrere dobbelt så mange gytegroper i elvebunnen som året før.

Siden 1991 har Orri Vigfússon og NASF kjøpt ut kilnot- og annet garnfiske etter laks i mange land: Island, Grønland, Færøyene, New Foundland, Labrador, rundt Nordsjøen, Nord-Irland og Wales. Den aller første avtalen ble inngått med fiskere på Færøyene. Nettopp i færøyiske farvann går mye av den norske laksen og beiter vinters tid.

Finnmark neste

I Norge er Finnmark det neste området Orri Vigfússon akter å interessere seg for. Der foregår det også krokgarn-fiske etter laks, og denne fangstredskapen liker islendingen minst like dårlig.

- Vi må erkjenne at garnfiskerne har rett til å få betalt for fiskerettigheten de gir fra seg. Viktigst av alt er å få mer laks opp i elvene. Den nordatlantiske laksestammen er nede på et historisk lavmål, og tiltak for å gjenreise den er høyst påkrevet, sier Vigfússon til Adresseavisen. De hyppige rømningene fra oppdrettsanlegg i Norge ser han på som en ekstra trusel mot villaksen.

Omtrent hver uke året rundt er laksevennen ute og reiser i Europa og Amerika. Han arrangerer middager og mottagelser, samler både privat- og myndighetspersoner som kan tenkes å ville gi penger til NASF. Grovt anslått kommer to tredjedeler av bidragene til fondet fra private, resten fra myndigheter eller halvoffentlige instanser. Flere miljøpriser har Vigfússon og fondet hans fått i årenes løp, overrakt bl.a. av Danmarks dronning og prinsen av Wales.

Villaks-entusiasten Orri Vigfússon blir aldri lei av å snakke om hvor viktig det er å gjenreise den nordatlantiske laksestammen.Det er først og fremst i farvannene rundt Irland det fremdeles foregår et omfattende garnfiske etter laks. Orri Vigfússon medgir at han har problemer med å få irene med på nedtrapping av laksefisket i sjøen.Islands utenriksminister, norskættede Geir H. Haarde t.h., overrakte sjekken på 623 000 kroner til leder Jon Kjelden i Elvene rundt Trondheimsfjorden. T.v. daglig leder Finn Erlend Ødegård i Norske Lakseelver.
På forsiden nå