Sjefsjobben kan glippe for Olsø

Ansettelsen av Rune Olsø kan trekkes tilbake hvis styremedlem Ketil Fjerdingen var inhabil da saken ble avgjort.

Jan Fridthjof Bernt, professor i jus, mener forvaltningslovens regler om habilitet kan gjøre at Rune Olsøs ansettelse i Entra kan trekkes tilbake. 

Saken oppdateres.

Det mener Jan Fridthjof Bernt som er professor i jus, og spesialist på blant annet forvaltningsrett.

Da Trond Giske skiftet ut styret i Entra, oppnevnte han Ketil Fjerdingen, en nær venn av Rune Olsø. Fjerdingen var mannen som sørget for at Olsø ble ansatt, mot styreleders vilje.

Entra er et aksjeselskap, men fordi selskapet er et heleid statlig aksjeselskap som ivaretar statens egne eierinteresser, vil forvaltningslovens regler om habilitet gjelde for styremedlemmene, mener Bernt.

- Sentralt i denne saken er at Rune Olsø ble ansatt i en ledende stilling med svært høy lønn, og av stor betydning for ham selv. Derfor må det anlegges en strengere habilitetsvurdering her, enn i for eksempel en triviell byggesak, sier Bernt.

- Kan omgjøres

- Burde styremedlem Fjerdingen trukket seg tilbake da styret stemte over Olsø som ny toppsjef?

- Ja, hvis det er riktig at han var en nær venn av Olsø, burde han skjønt at han ikke skulle vært med ved denne avgjørelsen. Og han burde i alle fall reist spørsmålet i forkant av møtet, slik at det hadde vært mulig å få en juridisk vurdering av hans habilitet.

- Styret var ikke opplyst om vennskapet mellom de to da Olsø ble ansatt. Kan ansettelsen i styremøtet 23. september omgjøres hvis reglene om habilitet er brutt?

- Dette vil være ganske kurant hvis det ikke var foretatt formell tilsetting, og antagelig også ellers om Olsø ennå ikke har innrettet seg på den nye tilværelsen som konsernsjef. Men antagelig kan vedtaket i alle fall omgjøres, fordi det er gått kort tid etter utnevnelsen, og fordi Olsø hele tiden har visst at hans nære venn, Fjerdingen, medvirket ved vedtaket om tilsetting.

- Lavere terskel

- Når er styremedlem inhabil til å ansette en toppsjef?

- Inhabilitet dreier seg ofte om personer med betydelig privat omgang. Spørsmålet er gjerne hvor nær og hyppig den private kontakten må være for at dette skal anses som et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, sier Bernt.

Han viser til «Støre-saken» tidligere i år, som et eksempel på de vurderingene som må foretas i en slik sammenheng. Der var et sentralt tema hvor nær venn utenriksminister Jonas Gahr Støre var med Felix Tschudi, som var mottaker av den omstridte bevilgningen til stiftelsen Senter for nordområdelogistikk.

- Det ble spørsmål om Støre og Tschudi hadde feriert sammen, om de hadde vært på felles fester og hvor mange som hadde deltatt på disse festene. Hvor grensen går for inhabilitet, må vurderes helt konkret fra sak til sak, sier Bernt som fremholder at terskelen for når man blir inhabil, vil være lavere i saker som har stor betydning for enkeltpersoner.

På forsiden nå