Sjefsjobben kan glippe for Olsø

Ansettelsen av Rune Olsø kan trekkes tilbake hvis styremedlem Ketil Fjerdingen var inhabil da saken ble avgjort.

Jan Fridthjof Bernt, professor i jus, mener forvaltningslovens regler om habilitet kan gjøre at Rune Olsøs ansettelse i Entra kan trekkes tilbake.  Foto: Kjell A.Olsen

Det mener Jan Fridthjof Bernt som er professor i jus, og spesialist på blant annet forvaltningsrett.