Giske oppnevnte Olsøs venn i styret

Da Giske skiftet ut styret i Entra, oppnevnte han Rune Olsøs venn, Ketil Fjerdingen. Fjerdingen var mannen som sørget for at Olsø ble ansatt, mot styreleders vilje.

Nyansatt Entra-topp Rune Olsø (t.v.) og næringsminister Trond Giske har kjent hverandre i mange år. Når det gjelder Olsøs vennskap med Ketil Fjerdingen, sier Giske at det er opp til hvert enkelt styremedlem å vurdere sin egen habilitet/inhabilitet. 

Saken oppdateres.

I juli 2011 ble eiendomsinvestoren Ketil Fjerdingen fra Levanger oppnevnt av statsråd Trond Giske til å sitte i det statlige eiendomsselskapet Entras styre.

Fjerdingen var den ene av flertallet på fire som på styremøtet 26. september i år helt overraskende sørget for å ansette daværende Ap-topp Rune Olsø som toppsjef i Entra. Dette skjedde uten at det forelå en innstilling da møtet startet, og mot mindretallets vilje – som besto av styreleder Siri Hatlen, nestleder Martin Mæland, også han tidligere Ap-topp, og styremedlem Ida Helliesen.

Dette førte til at mindretallet raskt kontaktet Næringsdepartementet og opplyste om at det hadde oppstått uenighet i forbindelse med direktøransettelsen, og at dette gjorde samarbeidsklimaet i styret umulig. I praksis stilte de dermed et ultimatum om sin egen framtid.

Etter at Adresseavisen i går omtalte detaljer rundt den særdeles spesielle ansettelsesprosessen, har regjeringen bestemt å oppnevne settestatsråd for Trond Giske neste fredag. Det blir denne statsråden som må ta stilling i den vanskelige saken.

Giske har tidligere erklært seg inhabil i saker som omfatter hans venn Rune Olsø, men lovavdelingen i Justisdepartementet mente han var habil i saker som omfatter selskapet Entra.

Tospann på byen

Styret i Entra ble ikke informert om det nære forholdet mellom Rune Olsø og Ketil Fjerdingen da Olsø ble ansatt på styremøtet i september.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener et eventuelt nært vennskap gjør Fjerdingen inhabil, og at stillingen dermed kan ha blitt gitt på sviktende grunnlag.

Adresseavisen har snakket med flere sentrale kilder som beskriver forholdet mellom Rune Olsø og Ketil Fjerdingen som et mangeårig vennskap. Enkelte karakteriserer det som et nært vennskap, andre sier de «kjenner hverandre godt».

En kilde sier det slik:

- Det er helt ubestridt at de er venner. Det er ingen som kan nekte for det.

En annen sier de framstår som bestevenner privat og profesjonelt. Olsø og Fjerdingen har ved gjentatte anledninger vært ute på byen sammen, både privat og i mer «semi-private» sammenhenger. Choko Boko på Solsiden er et sted de ofte er observert sammen. På kveldstid er de sett på Rica Nidelven, hotellet som Ketil Fjerdingen fikk bygd etter å ha kjøpt tomta fra Trondheim kommune. Ved arrangementer i byen er det vanlig å se de to sammen.

Legger på røret

Ifølge kilder Adresseavisen har snakket med, var det tidligere Ap-topp Ottar Brage Guttelvik som la forslaget om å ansette Olsø på styrebordet. Men som det blir framholdt av flere kilder: Ketil Fjerdingen var drivkraften. Etter det Adresseavisen kjenner til, tok Fjerdingen flere telefoner til styremedlemmer i forbindelse med ansettelsen, for å overbevise dem om at Rune Olsø var beste kandidat til jobben.

Ketil Fjerdingen kommenterte saken slik da Adresseavisen i går forsøkte å stille ham spørsmål om forholdet til Rune Olsø:

- Hvor god venn er du med Rune Olsø?

- Du, jeg vil ikke kommentere denne saken.

- Er du nær venn av Olsø?

- Hører du ikke jeg sier at jeg ikke vil kommentere dette, svarte Fjerdingen og avsluttet telefonsamtalen.

Entras nye toppsjef, Rune Olsø, har ikke besvart avisens henvendelser om hans vennskap med Ketil Fjerdingen.

På forsiden nå