Sintef-oppfinnelse avlyser kraftkrisen

Forskere ved Sintef Energiforskning i Trondheim har i all hemmelighet utviklet en banebrytende oppfinnelse, som kan halvere strømforbruket for private husholdninger. Den svarte boksen fra Sintef kan føre til at den varslede kraftkrisen i Midt-Norge avlyses.

Saken oppdateres.

Dette var årets aprilsnarr fra Adresseavisen

- Forsøkene med boksen er så lovende at vi kan se en løsning som vil dempe det stadig økende globale behovet for elektrisk kraft, sier Petter Støa, forskningssjef ved avdeling for Energisystemer i Sintef Energiforskning. Det er denne Sintef-enheten i Trondheim som står bak den sensasjonelle oppfinnelsen. Petter Støa vil ikke avsløre alle detaljer i den svarte boksen, men røper at den sørger for at den elektriske kraften utnyttes bedre.

Stående bølger

- Det skjer ved at vi utnytter såkalte stående bølger. Det gjør at vi både kan utnytte energien bedre, i tillegg til at boksen til en viss grad også kan lagre energi, forteller Støa. I dag utnyttes bare hver tredje svingning i en elektrisk puls. Forskerne har kommet frem til det som beskrives som en enkel men genial metode, som gjør det mulig å utnytte to av tre svingninger.

- I laboratorieforsøk har vi til og med greid å utnytte alle de tre bølgene i en elektrisk puls, men det betinger et optimalt forhold mellom innetemperatur og spotprisen på elektrisk kraft, forteller Støa.

Sparer 50 prosent

Han opplyser videre at foreløpige tester i liten skala viser at en vanlig husholdning kan kutte strømforbruket med 50 prosent, noen til og med enda mer. Petter Støa har selv hatt en boks til testing på hytta i et knapt år, med veldig godt resultat.

- Svigermoren til en annen på avdelingen her har hatt boksen i huset sitt i seks måneder. Hun sparte så mye strøm at hun faktisk fikk igjen penger på den forrige strømregningen, sier forskningssjefen begeistret.

Til nå har ikke forskerne ved Sintef Energiforskning greid å lage denne hemmelige dingsen slik at den er i stand til å håndtere store mengder strøm, men Målet er å videreutvikle teknologien slik at også industribedrifter kan få nytte av den kraftsparende og grensesprengende oppfinnelsen.

Hemmeligstemplet

Forskningssjefen er veldig fornøyd med at de har greid å holde prosjektet hemmelig.

- Nå skal vi teste ut boksen i stor skala og trenger hjelp fra husstandene i Midt-Norge til det, sier Støa. Sintef har jobbet med oppfinnelsen i om lag fem år. Det er det omfattende arbeidet med å sikre internasjonal patentbeskyttelse som har vært årsak til det ekstreme hysj-hysjet som har omgitt forskningsprosjektet. Sintef har sikret seg patent på oppfinnelsen i hele EU-området, og i land som Bolivia, USA, Kamerun, Russland og i Norge.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen og en engere krets i hans departement har vært holdt løpende orientert om saken.Her kan du registrere deg for å få billigere strøm:

bestilling.stromsparer@adresseavisen.no

 
På forsiden nå