City Syd bygges ut, blir dobbelt så stort

Storstilet City Syd-utbygging er på trappene. I 2010 skal 20 000 kvm nytt butikkareal og 1500 parkeringsplasser under tak stå klare. I 2020 kan senteret være mer enn dobbelt så stort som i dag.

Saken oppdateres.

Bare det som er kalt fase 2 av City Syd-utbyggingen - parkeringshus og 20 000 kvm nytt gulvareal for butikker og bydelsfunksjoner - vil komme seg på 750-900 millioner kroner.

Så mye er eierne, Trondos og Storebrand, uten videre beredt til å investere. For de er opptatt av å befeste Trondheims posisjon som Midt-Norges handelshovedstad og styrke City Syd som et av Norges aller største kjøpesentre. Storebrands eierandel er det Oslo-selskapet Steen & Strøm som forvalter, med trondhjemmer og tidligere City Syd-senterleder Sigbjørn Hoem som kjøpesenter-ansvarlig.

Ny E6 presser på

At City Syd er inne i sitt 19. år, taler i seg selv for at fornyende grep blir tatt. En like viktig grunn til at eierne i halvannet år har jobbet med planer for utvikling av senteret, er den kommende E6-utbyggingen over Heimdalsmyra, som kommer til å «stjele» 300 av dagens 1450 parkeringsplasser på City Syd-tomta. Disse p-plassene skal helst være kompensert for før de forsvinner.

- Vi ønsker ny, firefelts E6 velkommen, understreker både markedssjef Jon Magne Elshaug i Trondos og senterleder Finn Dybdalen ved City Syd. Ny og mer tidsmessig hovedferdselsåre ventes å gi bedre trafikk- og miljøforhold på Tiller. Men kjøpesenter-eierne er opptatt av at byggingen av ny E6 og revitaliseringen av City Syd blir gjennomført i riktig rekkefølge.

Bydelssenter

Utbyggingen av selve kjøpesenteret skal gi et mer mangfoldig vare- og tjenestetilbud. Samtidig skal vekt legges på at City Syd fremstår som et mer estetisk og triveligere innslag i nærmiljøet. Og senteret skal by på bydelsfunksjoner og ikke minst opplevelser.

En utvidelse av Trondos-delen av City Syd med 1800 kvm på plan 3 langs John Aaes vei skal etter planen fullføres allerede i år. Her skal en håndfull nye butikker inn i tillegg til de 65 som allerede er å finne i senteret.

Den neste og mye mer omfattende utbyggingsfasen er altså kostnadsberegnet til en snau milliard kroner og vil strekke seg frem til 2010. Men da må gravearbeidet på parkeringsplassen foran Obs! City Syd komme i gang før 2007 er omme. De 1500 parkeringsplassene skal fordeles på tre plan under bakkenivå. 500 utendørs p-plasser kommer i tillegg.

80 000 kvm i 2020

Over parkeringshuset kommer 20 000 kvm nytt butikkareal fordelt på to etasjer. Dagens City Syd har til sammenligning et bruttoareal på 38 000 kvm. Med ytterligere 20 000 nye kvm i en fase som antydningsvis går frem til 2020, vil nye City Syd altså bli godt og vel dobbelt så stort som dagens utgave. 500 p-plasser ekstra hører også med i dette langtidsprosjektet.

- Vi skal lage et av landets største og beste kjøpesentre, forsikrer senterleder Finn Dybdalen. Før det første store byggetrinnet står klart til bruk i 2010, skal også eksisterende butikkarealer være pusset opp og delvis bygget om bl.a. for å gi plass til gangveier gjennom senteret.

Mens City Syd i sin nåværende fasong og størrelse besøkes av 3,5 millioner mennesker i året, ventes antallet å stige til minst fire millioner etter den første store utvidelsen. Senterets årsomsetning har gått opp fra 690 millioner kroner i det første hele driftsåret (1988) til 1641 millioner kroner i fjor.

Trondos-markedssjef Jon Magne Elshaug t.v. og City Syd-leder Finn Dybdalen.Vinnerutkastet. AMB Arkitekter i Oslo vant konkurransen om å tegne det beste «City Syd 2020»-utkastet. Den karakteristiske glassbuen (det lille bildet) som danner hovedinngangen til dagens City Syd må ventelig vike når senteret skal bygges videre ut.
På forsiden nå