SalMar på vei til børs

Senest om ett år skal Frøya-selskapet SalMar være børsnotert. Første skritt ble tatt da Gustav Witzøe (52) og de andre eierne i helgen solgte 40 prosent av aksjene for ca. 900 millioner kroner.

Saken oppdateres.

Av de nye SalMar-eierne er det finanskjendisen Øystein Spetalen som har sikret seg den største enkeltposten. Hans eierandel blir likevel liten i forhold til postene som er havnet hos størrelser som Odin-fondene, Storebrand, KLP og SpareBank 1. En liten håndfull britiske fonds er også blant investorene SalMar har fått på kroken.

- En ny epoke begynner for 15 år gamle SalMar, sier adm. direktør Leif Inge Nordhammer (48) til Adresseavisen.

Han gjør det klart at det er selskapets ledelse og styre som i samarbeid med First Securities har sett seg ut nye SalMar-eiere. Nordhammer snakker om en mer åpen eierstruktur.

- Vi får etablert en sterk eierstruktur som kombinerer industriell kompetanse og erfaring med finansiell styrke og handlekraft. Med utgangspunkt i eksisterende organisasjon og virksomheter har SalMar med sin forsterkede eierbase lagt forholdene til rette for ny lønnsom og bærekraftig vekst, sier Nordhammer.

SalMar-ledelsen etterlater ingen tvil om at kontrollen over selskapet fortsatt skal ligge på Frøya. De nye eierne må nøye seg med én plass i styret.

Å selge ut mer enn de 40 prosentene som nå er avhendet, er heller ikke aktuelt. Men Nordhammer bekrefter at styrevedtak er fattet om å starte et arbeid med sikte på børsnotering, helst innen tolv måneder.

Når adm. direktør Nordhammer snakker om vekst, har han både organisk vekst og eventuelle oppkjøp i tankene. Et byks opp og frem tar SalMar når 250 millioner kroner i løpet av de nærmeste par årene blir investert i et nytt ilandføringsanlegg for oppdrettsfisk på Nordskaget. «Innovamar», blir det planlagte nye anlegget kalt. Det kommer til å utmerke seg med en særdeles høy grad av automatisering og effektivitet.

- Vi skal bygge verdens mest innovative, fleksible og kostnadseffektive anlegg for laks, sier Nordhammer ubeskjedent.

Han legger ikke skjul på at denne storsatsingen utløser et kapitalbehov hos SalMar som delvis må dekkes eksternt. Med investorene som nå er mobilisert, skal den siden av saken være i boks.

–Det var et «vindu» for å gjøre et slikt fremstøt nå. Soliditet er viktig for et selskap med vekstambisjoner. Vi har ikke glemt at lakseprisen for bare to-tre år siden var nede i 16-17 kroner, mindre enn halvparten av dagens pris. Det er heller ikke spesielt dristig å spå at prisen vil falle ned mot 20 kroner igjen. Faktisk håper jeg at den gjør det. Prisene vi opplever nå, er uforsvarlig høye for industrien som skal foredle laksen, sier Leif Inge Nordhammer.

 
På forsiden nå