Mekler ni timer på overtid:

Økt fare for lærerstreik

Etter at akademikerne brøt meklingen er det økt sjanse for streik i skoler og barnehager. Det er blitt sagt at akademikernes oppgjør er toneangivende for resten.

Saken oppdateres.

- Vi må avklare hva som skjer med barna som er levert i barnehager og skoler, dersom meklingen fortsetter utover dagen, sier Ulf Andresen til adressa.no.

Han er leder av konfliktberedskapsgruppen til Kommunenes Sentralforbund (KS) arbeider han nå med å få avklart situasjonen rundt hva som skjer dersom meklingen fortsetter utover dagen.

Kan stenge i løpet av dagen

- Så lenge det ikke er brudd i meglingen så åpner vi barnehager og skoler, sier Ulf Andresen til adressa.no.

Mandag morgen KS og forhandlingssammenslutningene fortsatt sammen i møter hos Riksmeklingsmannen og mekler nå på overtid.

Fylkesleder i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag, Lisbet Strickert sier foreldre bør følge med i nyhetsbildet for å få med seg hva som skjer i meklingen i løpet av dagen. Foreldre til barn i skoler og barnehager som kan bli rammet av en streik rådes dessuten til å være beredt på å måtte hente barna dersom det ikke blir noen løsning hos Riksmeklingsmannen.

- Medlemmene våre er profesjonelle og springer ikke fra ungene på et tenkt klokkeslett dersom det blir streik, sier hun.

Strickert tror foreldre er godt forberedt til å takle en eventuell streik.

- Vi vil anta at de aller fleste har mulighet til å ta vare på ungene. Det gjøres daglig hvis for eksempel barna blir syk. Og nå er man jo forberedt på hvilke skoler og barnehager som kan bli rammet.

Mekling på overtid

Heller ikke de statsansatte har kommet frem til enighet hos Riksmeklingsmannen.

- Det er ingen avklaring i meklingen. Vi venter på hva partene mener om de skissene som er lagt frem i morges, sier Bjørn Enge, leder i konfliktutvalget for Unio

Det er arbeidstakerorganisasjonene, LO-Stat, YS-Stat, Unio og Akademikerne som forhandler for de statsansatte. I tillegg er ingeniørene i NITO og Norges Farmaceutiske Forening med i oppgjøret. Det er de økonomiske spørsmålene, kroner og øre, som har skapt problemer i meklingen.

- Ingen formening om tid

- Vi har ingen formening om hvor langt tid dette kan ta, men forholder oss til det som sies på nyheten, sier Enge.

For de vel 300 statsansatte i Sør-Trøndelag som har fått streikevarsel er det derfor å møte på jobb som vanlig, frem til det kommer beskjed om noe annet.

- Vi vil selvfølgelig ha et varslingssystem når dette skjer, opplyser Enge.

Like før klokken halv ni i dag ble det kjent at Akademikerne bryter meklingen og går til streik.

Unio, YS-Stat og LO-Stat har brukt to timer på å vurdere meklingsmannens skisse til løsning. De tre organisasjonene er samkjørte i sine lønnskrav, mens Akademikerne har krevd høyere lønnsøkning og en annen profil. Derfor kan det hende at Akademikerne blir alene om å streike.

 
 
På forsiden nå