Vil øke antallet elever per lærer

Til nå har normen for antallet elever per kontaktlærer i trondheimsskolene vært 18. Nå kan det bli økt til 20.

Ved å øke antallet elever en kontaktlærer har ansvar for fra 18 til 20, vil kommunen spare 2,5 millioner kroner i året. 

Saken oppdateres.

I tillegg legges vekk bestemmelsen om at det bare skal være 15 førsteklassinger per lærer.

Ved å øke antallet elever en kontaktlærer har ansvar for fra 18 til 20, vil kommunen spare 2,5 millioner kroner i året, ifølge forslaget til handlings- og økonomiplan for Trondheim kommune for 2013 – 2015. Forslaget til budsjett ble lagt fram mandag formiddag.

Rådmannen gjør oppmerksom på at dette skjermer lærertettheten, men at det vil gå på bekostning av lærernes tid til sine kontaktlæreroppgaver.

LES OGSÅ: Hvordan spare 260 000 kroner i året?

Stor variasjon

Tidligere i høst kunne Adresseavisen fortelle om stor variasjon i hvor mange førsteklassinger en lærer i grunnskolen i Trondheim hadde ansvaret for. Mens Byåsen skole hadde 22 elever på førstetrinnet per lærer, var tallet 13 ved Stabbursmoen skole.

LES OGSÅ: Kan bli verre å få barnehageplass

Normen for førsteklassingene har vært 15, men nå er det foreslått å fravike denne regelen.

- Rådmannen finner ikke rom for å opprettholde vedtaket om gjennomsnittlig lærertetthet i ordinær undervisning på bynivå på 15 elever for 1. trinn. Opprettholdes vedtaket vil effekten på de øvrige trinnene bli desto større, heter det i i forslaget.

LES OGSÅ: Dette vil det koste å bo i Trondheim neste år

Viktig politisk mål

En maksimumsgrense for antall elever per lærer i grunnskolen har vært et politisk mål for de rødgrønne både nasjonalt og lokalt.

I budsjettforslaget fra Trondheim Ap, SV, Sp, Miljøpartiet og Krf for 2012 het det at «Økt lærertetthet er viktig for læringsutbyttet for den enkelte elev, og at de ville øke lærertettheten slik at gjennomsnittlig gruppestørrelse på 1. trinn i trondheimsskolen er på 15 elever per lærer i ordinær undervisning.»

Utdanningsforbundets krav har vært en maksgrense på 15 elever per lærer på minstetrinnet og 20 på ungdomstrinnet.

På forsiden nå