Kan få krav om erstatning

Bostyret etter Grunnarbeid-konkursen vurderer erstatningssøksmål mot det konkursrammede Majateknobygg-konsernet.

  Foto: ADRESSEAVISEN

Saken oppdateres.


Det bekrefter bostyrer og advokat Morten Ustgård i advokatfirmaet Bjerkan Stav overfor Adresseavisen.

Grunnarbeid-konsernet ble slått konkurs i januar i år. Det skjedde etter at Majateknobygg trakk seg fra en avtale om å kjøpe entreprenørvirksomheten.

Borevisor i konkursboene etter Grunnarbeid Holding og Grunnarbeid er nå ferdig med sin rapport. Der blir den økonomiske utviklingen i konsernet, samt avtalene og kontakten mellom Grunnarbeid og Majateknobygg, gjennomgått.

Nå skal bostyret vurdere om rapporten gir grunnlag for å kreve erstatning fra Majateknobygg, fordi sistnevnte gikk fra kjøpsavtalen. De skal også vurdere om andre disposisjoner gjort før konkursen skal omgjøres.

LES OGSÅ: - Nervøs for at noen brekker ryggen

Trakk seg fra handelen

I august i fjor ble det inngått en intensjonsavtale om at Majateknobygg skulle kjøpe Grunnarbeid for 80 millioner kroner. Endelig avtale skulle underskrives på nyåret. Med oppkjøpet skulle eiendoms- og entreprenørkonsernet Majateknobygg få en fot innenfor anleggsmarkedet, og samtidig bli et milliardkonsern.

14. november i fjor inngikk de to konsernene avtalen om at Majateknobygg skulle kjøpe alle aksjene Grunnarbeid AS og Grunnarbeid Maskin og Utstyr AS. Kjøpesummen var redusert til ti millioner kroner. Kjøpet skulle gjennomføres på nyåret. Men 11. januar i år trakk Majateknobygg seg.

Grunnen som ble oppgitt var at Grunnarbeid hadde dårligere likviditet og større underskudd enn tidligere antatt. Majatekobygg fryktet store tap i flere prosjekter Grunnarbeid var i gang med, blant annet E6 gjennom Møllenberg.

I borevisors rapport, heter det imidlertid at Majateknobygg «hadde muligheter til selv å gjøre de undersøkelser de måtte ha behov for, før inngåelsen av Aksjekjøpsavtalen».

LES OGSÅ: Majateknobygg fant tap på 50 millioner

Fikk ikke lenger lån

En annen årsak til at Majateknobygg trakk seg, var at de ikke lenger fikk lån av banken til å finansiere kjøpet av Grunnarbeid, kommer det frem i rapporten. Årsaken var at banken hadde gitt tilsagn om lån på bakgrunn av tidligere og mer positive anslag over Grunnarbeids økonomi.

Majateknobygg stiller også spørsmål ved om Grunnarbeid hadde brutt noen av sine lånevilkår med banken. Borevisor påpeker at dette var omtalt i Grunnarbeids driftsrapport for august, og revisoren antar derfor at dette var kjent for Majateknobygg da aksjekjøpsavtalen ble inngått i november.

Videre mener borevisor at bostyret nå bør vurdere om Majateknobygg hadde grunn til å trekke seg fra aksjekjøpsavtalen, samt om det forelå avvik fra det som partene var blitt enige om.

Bostyrer Morten Ustgård vil foreløpig ikke kommentere om Majateknobygg burde vært kjent med de økonomiske utfordringene i Grunnarbeid på et tidligere tidspunkt.

–Mer komplisert enn vanlig

–Det er en vurdering vi holder på med. Det er såpass komplekst at alle elementer tas med i vurderingene, sier Ustgård.

Han vil heller ikke kommentere hvorfor de skal vurdere om det er grunnlag for å kreve erstatning og/eller omstøtelse.

–Rapporten fra borevisor gir en beskrivelse av hva som har skjedd. Det er mer komplisert enn vanlig. Så skal vi vurdere om det er noe som er ugreit i den prosessen som har foregått, sier Ustgård.

Det største selskapet i Majateknobygg-konsernet, Teknobygg Entreprenør, og Teknobygg Tekniske ble slått konkurs denne uka. De to selskapene har til sammen 145 ansatte og gjelden var på vel 300 millioner kroner. Den økonomiske situasjonen i konsernet kan få betydning for Grunnarbeid-bostyrets vurdering.

–Vi tar en totalvurdering. Det ville vært rart om vi ikke tok hensyn til det. Men vi skal ta hensyn til kreditorfellesskapet i Grunnarbeid, sier Ustgård.

På forsiden nå