- CO2 truer ikke miljøet

De dramatiske klimaendringene som spås som følge av utslipp av karbondioksid (CO{-2}) kan ikke dokumenteres på et naturvitenskapelig grunnlag. Det hevder den kjente Trondheims-professoren, dr.ing. Bjørn F. Magnussen.

Saken oppdateres.

Han har utviklet en matematisk modell for virkningen av CO{-2}-utslippene på temperaturen på jorda.

- Med stor sannsynlighet kan jeg si at utslipp av CO{-2} ikke representerer noe klimaproblem. Det er helt feil å bruke så store ressurser på dette problemet istedenfor å satse langt sterkere på å finne nye energibærere som verden trenger når vi ikke lenger har olje og gass å ty til.

Bjørn F. Magnussen (72) er ingen hvilken som helst innenfor matematikk- og fysikksektoren. Han regnes som en av de ledende i verden innenfor matematisk modellering for forbrennings-, strømnings- og strålingsfenomen. Mange av de resultater han har kommet fram til, er basert på matematiske modeller han og hans medarbeidere har utviklet, og som er i utstrakt bruk internasjonalt.

Magnussen driver i dag sitt eget firma, Computational Industry Technology (Computit) som har utredningsoppdrag fra hele verden innen strømnings- og stålingsteknologi, særlig når det gjelder brannsikkerhet og utslipp til atmosfæren.

Bare litt varmere

Bjørn Magnussen har beregnet at gjennomsnittstemperaturen bare vil øke med 0,4 grader selv om CO{-2}-mengden i atmosfæren fordobles, mens FNs klimapanel har hevdet at gjennomsnittstemperaturen på jorda kan øke med så mye som fem grader. En økning av CO{-2}-mengden med ti prosent i året fra dagens nivå, noe som med dagens veksttakt vil ta om lag 20 år, vil ikke øke gjennomsnittstemperaturen på jordoverflaten med mer enn 0,07 grader, ifølge Magnussens beregninger.

Skyer og vanndamp

- Dette er jo stikk i strid med det som svært mange oppfatter som en vedtatt sannhet. Hvor sikker kan du være på at dine beregninger er korrekte?

- Jeg pleier sjelden å ta feil i slike saker. Jeg er rimelig sikker på at hovedkonklusjonen er korrekt. Hovedårsaken til dette er at skyer og vanndampen i atmosfæren har en dominerende virkning på drivhuseffekten. Det finnes så mye CO{-2} i atmosfæren at en fortsatt økning ikke i nevneverdig grad vil påvirke utstrålingen fra jorda. Kontrollberegninger jeg har gjort med bruk av kjente størrelser, har vist at min teori er riktig.

Bjørn F. Magnussen har brukt klima- og temperaturmålinger som den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har gjennomført som grunnlag for sine beregninger. Sammen med grunnleggende fysikalske data og all mulig tilgjengelig informasjon han har kommet over, har Magnussen satt opp en matematisk modell som gir den sensasjonelle konklusjonen om et av vår tids største og mest omstridte miljøsaker.

- Meningsløs debatt

Etter Magnussens mening er den heftige og opphetede debatten vi har hatt i Norge i årevis om CO{-2}-rensing og gasskraftverk fullstendig meningsløs. Et norsk gasskraftverk av den størrelsen som er planlagt på Skogn, vil ifølge Magnussen bare øke de globale CO{-2}-utslippene med 0,014 prosent, og øke CO{-2}-konsentrasjonen i atmosfæren med så lite som 0,22 milliarddeler. Han spør derfor om det i det hele tatt er noen som helst fornuftig mening i alt strevet med å fjerne den påståtte klimagassen:

- Etter min bestemte mening er det ikke det. Det har bare poeng å fjerne CO{-2} dersom vi kan bruke karbondioksidet til noe fornuftig slik at det får en pris som alle andre varer. Å bruke store summer for å fjerne CO{-2} bare for å pumpe det ned i undergrunnen til ingen nytte, er fullstendig bortkastet, sier den fargerike professoren til Adresseavisen.

Kamp mot forurensing

Istedenfor å kaste bort enorme pengesummer på noe som Magnussen mener er unyttig, må innsatsen etter hans mening settes inn mot det han mener er den virkelige trusselen mot miljøet, og det er forurensninger av alle slag. Han reagerer sterkt på tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) stadige bruk av betegnelsen «sterkt forurensende gasskraftverk».

- CO{-2} er ikke fra noe synspunkt forurensninger. Det er en gass som er livsviktig for oss, og som vi omgir oss med hele livet. Å kalle det forurensninger er ren og skjær demagogi, sier Magnussen.

- Det som er viktig når det gjelder vår energiforsyning i fremtiden, er å forberede oss på den perioden etter at vi har brukt opp all vår olje og gass. Vi har kanskje hundre år på oss til å finne erstatninger. Det mest nærliggende er å satse tungt på å utvikle kjernekraften, men med en langt bedre teknologi enn vi har i dag, sier professoren til Adresseavisen.

- Kommer du til å gjøre noen fremstøt for at dine beregninger skal få konsekvenser?

- Jeg ser svært gjerne at myndighetene og norsk opinion tar en kritisk gjennomgang av hele CO{-2}-problematikken. Det tror jeg vil være sunt for noen hver, sier professor Bjørn F. Magnussen til Adresseavisen.

På forsiden nå