Småkraft fosser fram

Regjeringskrangel om støtteordninger stopper ikke vannkraftentusiastene. Høy strømpris gjør at utbyggerne av småkraftverk står i kø.

Saken oppdateres.

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har for tiden 300 konsesjonssøknader for bygging av småkraftverk til behandling. 50 av disse er fra Midt-Norge.

- Hos oss er det en voldsom topp akkurat nå, og det er vanskelig å si hvor lenge denne boomen vil vare, sier Tore Olav Sandnæs hos NVE Region Midt-Norge.

- Tidligere har det hovedsakelig vært små private selskaper som søker, men nå har de større også kastet seg på bølgen. Ivrige konsulenter og høye strømpriser sørger stor planleggingsaktivitet.

Liten statlig støtte

Et småkraftverk er et vannkraftverk som produserer inntil ti megawatt, noe som maksimalt kan gi kraft til 2¿500 husstander. De fleste småkraftverk er betydelig mindre. Til sammenligning forventer Trondheim Energiverk at deres nye kraftstasjon på Leirfossen vil produsere 193 GWh, som gir 8¿600 hus strøm.

- NVE driver med forskning på småkraftverk og hjelper til med utredningsarbeidet, men utenom dette er det liten økonomisk støtte å hente for småkraftverkene, sier Enova-direktør Eli Arnstad. Nylig fikk hun forvaltningsansvaret for 20 milliarder statlige kroner, der avkastningen skal brukes til å støtte alternativ energi. Men selv om regjeringen har utsatt utformingen av støttereglene fram til jul, hopper ikke utbyggerne av strømmen av den grunn.

Nytt prosjekt

I Soknedalen i Midtre Gauldal kommune har et møllehus fra 1920-tallet fått nytt liv. Etter å ha vært nedlagt i 50 år, har nå Fossum Mølle og elektrisitetsverk ANS satt vannfallet i drift igjen. Kvernsteinene er byttet ut med turbiner, og seks gårdsbruk får nå strømmen sin fra den gamle mølla.

- Til tider produserer vi mer kraft enn vi trenger selv. Overskuddet selger vi til det lokale e-verket, forteller Ola Wang, en av ildsjelene bak kraftanlegget.

- Dermed tjener vi noen kroner ekstra, særlig nå som strømprisen er høy.

Den gamle mølla står i elva Igla, som er en del av Gaulavassdraget. Nå er Fossum Mølle og Elektrisitetsverk i gang med utbyggingsplaner, et nytt kraftverk skal få plass lenger opp i elva. Planene er at det nye kraftverket skal produsere 350 kW, fem ganger så mye strøm som dagens anlegg. Investeringen vil koste åtte til ni millioner kroner, og strømmen skal selges via det lokale e-verket.

- Dermed kan vi utnytte vannet to ganger. Først i det nye anlegget, deretter i det vi allerede har på plass, forteller Wang.

–¿Men vil dere ikke vente til støtteordninger er på plass?

- Med de kraftprisene vi har nå er det ikke noe problem å drive lønnsomt. Økonomisk støtte får eventuelt komme som et pluss senere, mener Wang, og legger til:

- Husk at disse anleggene krever lite vedlikehold og gir inntekt i mange år. Dessuten gjøres mye på dugnad.

Arbeid i bygda

På et høydedrag med utsikt over elva og dalen bygger bonde Kjetil Waagen ny fjøs på 2¿000 kvadratmeter sammen med tre andre bønder.

- Her skal vi ha elektriske melkeroboter for kyrne, og da kommer den billige strømmen godt med, gliser Waagen, mens han legger murforskalingen på plass med gravemaskinen.

Gårdsbruk bruker dobbelt så mye strøm som en normal husholdning. Men med eget linjenett og ingen elavgift har Waagen halvert strømregningen etter at gårdbrukernes eget kraftanlegg ble satt i drift.

- Dessuten skaper det arbeid i bygda. Vi bruker lokal elektriker og snekker, og selv stille jeg med gravemaskin og betongutstyr. Sånn skapes lokale arbeidsplasser, sier Waagen.

- Godkjennes

Selskapet har nå levert en forenklet konsesjonssøknad til behandling hos NVE. Ola Wang, som også er næringssjef i Midtre-Gauldal kommune, håper på godkjennelse.- ¿Vi ødelegger ikke elva, vi tar bare ut en del av vannet i en kort strekning. Laksen som nå er i elva vil fortsatt kunne gå opp til strykene ved den gamle mølla, slik den alltid har gjort, mener Wang.

- Strenge regler for hvor mye vann vi kan bruke hindrer at livet i elva forsvinner. Vi er jo ikke ute etter å ødelegge naturen rundt oss.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kartlegger nå hvilke småkraftverk som lar seg bygge uten at det går ut over miljø- og kulturinteresser. For tiden jobber prosjektgruppen Mikrast med 170 mulige kraftverk i Sør-Trøndelag. Prosjektleder Jan Habberstad tror Fossum Mølle og Elektrisitetsverk får lov til å bygge nytt.

- Utbyggingen av E6 gjennom dalen har allerede påvirket elva, så jeg tror at effekten av denne vannkraftutbyggingen blir liten, mener Habberstad. Ved godkjenning ser også NVE på hvor mye vann som renner i elva. Han mener selv at sannsynligheten er stor for at dette verket realiseres.

Men det kan ta tid før Wang og de andre soknedalingene kan ta elva i bruk. Med den store søknadsbunken som ligger hos NVE, kan det flere år før vannet kan få renne gjennom rørgatene.

 
    
      (Foto: Glen Musk)

  Foto: Glen Musk

 
    
      (Foto: GLEN MUSK)

  Foto: GLEN MUSK

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå