308 millioner i overskudd

Salmar surfer på høye laksepriser.

Salmar slaktet 23 200 tonn laks i første kvartal. 

Saken oppdateres.

Oppdrettsselskapet på Frøya hadde inntekter på nesten 1,3 milliarder kroner i de tre første månedene i år, en oppgang på 58 prosent fra samme periode i fjor.

Det viser kvartalsrapporten som Salmar la frem i dag.

Overskuddet før skatt endte på 308 millioner kroner, men det operasjonelle driftsresultatet var på 235 millioner.

Høy pris

Gjennomsnittsprisen per kilo laks var på 35,36 kroner, som over ni kroner høyere enn i samme kvartal i 2012. Samtidig har Salmar økt slaktevolumet med 34 prosent fra den samme perioden.

– Vi er fornøyde med prestasjonene i alle oppdrettssegmentene og det er spesielt gledelig å se at segment Rauma er tilbake og leverer gode marginer. Segment Nord-Norge leverer også et godt kvartal, tatt i betraktning at 70 prosent av fisken er fra Finnmark hvor kostnadene er høyere, samt at all fisken ble slaktet i januar og februar da lakseprisen var lavere enn i mars, sier konsernsjef Yngve Myhre i en børsmelding.

Salmars virksomhet i Rauma har tidligere pådratt seg store ekstrakostnader på grunn av laksesykdommen PD.

Selger unna

Etter at kvartalet var over har Salmar solgt halvparten av aksjene sine i det færøyske oppdrettsselskapet Bakkafrost, og selskapet er også i ferd med å selge slakte- og foredlingsanlegget Innovamar på Frøya.

De to salgene er til sammen forventet å gi nærmere én milliard i inntekter, som kan bli brukt i et forsøk på å sikre seg det delvis statseide oppdrettsselskapet Cermaq.

På forsiden nå