Krever prisgaranti på strømregningen

Staten må betale den ekstra strømregningen som folk og næringsliv i hele Midt-Norge risikerer å få. Det krever både fylkes-kommunene, LO og NHO.

Saken oppdateres.

Presset mot olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) og regjeringen mot å komme med bindende løsninger for hvordan den kommende kraftkrisen i Midt-Norge skal løses, økes nå kraftig. Hele midt-norsk næringsliv sammen med fagbevegelsen og de store politiske partiene i de tre midt-norske fylkene går sammen i kravet om at regjeringen må sørge for at vi unngår en kraftkrise i regionen allerede om ett år. Da er det først og fremst snakk om å få til et bindende vedtak så snart som mulig om å bygge gasskraftverk, det være seg Skogn eller Tjeldbergodden. I neste omgang kommer også gasskraftverk på Fræna i Romsdalen.

Det myndigheter og næringsliv på kort sikt frykter mest, er resultatet av at Statnett har bestemt at Midt-Norge skal være en egen prissone. Nå krever de at regjeringen må forhindre at denne prisforskjellen blir mer enn et halvt øre pr kilowattime. Denne uken vil fagbevegelse og politikere møte storting og minister og kreve garantier for dette.

Uakseptabelt

- Ellers er det alvorlig fare for at viktige deler av industrien vår legges ned, sier regiondirektør Merethe Storødegård i NHO Trøndelag. Hun krever også at regjeringen gjør sitt til å få gasskraftverket på Skogn på plass.

- Jeg tror ikke vi kan legge skylden på EU hvis ikke det går, slik statsministeren antydet i sitt foredrag i Kristiansund i forrige uke, sier Storødegård som kjent har en lang fortid bak seg som Ap-politiker.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik er like klar.

- Det er særs viktig at Stortinget og regjeringen snarest endrer på de retningslinjer Statnett jobber etter slik at vi ikke får denne situasjonen. Det må skje snarest mulig, sier Sandvik.

Statnetts oppgave er å sikre strømforsyningen i hele landet. Kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen sier at selskapet nå bare gjør det det har instruks om å foreta seg for å sikre nok strøm. Skal det settes tak på strømprisen, må det skje etter instruks fra regjeringen, ifølge ham. Han avviser også at Statnett har egne, økonomiske interesser av at strømprisen i Midt-Norge øker kraftig.

Møter om strøm:

Denne uken er det lagt opp til en rekke møter om kraftsituasjonen i Midt-Norge.

 

 I morgen skal Senterpartiets gruppe på Stortinget diskutere utspillet fra Ola Borten Moe og Lars Peder Brekksom Adresseavisen omtalte på lørdag.

 

 Torsdag skal en stor gruppe fra LO møte Energi- og miljøkomiteen. Her er det flere forbund fra de tre midt-norske fylkene sammen med toppfolk fra LO sentralt som skal gjøre et forsøk på å påvirke komiteen.

 

 Fredag er det Trøndelagsrådet, som består av de sentrale fylkespolitikerne i Nord- og Sør-Trøndelag, som skal møter energiminister Enoksen, og der kraftkrisen er hovedtema. 

Så gjenstår det å se om den enorme påvirkningen som nå settes inn fra alle hold i Midt-Norge, har noen virkning, eller det blir nye runder med mye snakk, og lite handling.

 
På forsiden nå