Slik blir Trondheims nye hovedbrannstasjon

Storstilt byggeprosjekt på gang på Sluppen, like ved E6.

Administrasjonsdelen av brannstasjonen vil bli tre etasjer høy og vil bli godt synlig fra E6. Den får lysere farger enn verksteddelen og vognhallene, hvor brannbilene vil rykke ut fra. 

Trondheim kommune er byggherre. Prosjektleder for de nye brannstasjonene i Trondheim, Yngvar Gladsø (t.v) har hatt et tett samarbeid med brann- og redningssjef for Trøndelag brann- og redningstjeneste, Torbjørn Mæhlumsveen, under planleggings- og byggefasen. 

Trondheim kommune er byggherre. Prosjektleder for de nye brannstasjonene i Trondheim, Yngvar Gladsø (t.v) har hatt et tett samarbeid med brann- og redningssjef for Trøndelag brann- og redningstjeneste, Torbjørn Mæhlumsveen, under planleggings- og byggefasen. 

Saken oppdateres.

Trondheims nye hovedbrannstasjon bygges på en godt synlig tomt fra E6 ved Kroppan bru.

Når stasjonen er ferdig vil den huse fire lag med brannmenn, 110-sentralen, verksted, Trøndelag brann- og redningstjenestes administrasjon og forebyggende avdeling.

Flytter fra Kongens gate

Stasjonen skal etter planen stå klar slik at Trøndelag brann- og redningstjeneste kan ta over bygget ved årsskiftet 2014/2015. Da flytter alle brannmannskapene fra stasjonen som i dag ligger i Kongens gate og på Flatåsen samtidig.

Den vil ha plass til åtte store brannbiler og tre små. Bemanningen vil blant annet bestå av fire lag, bestående av 13 personer i hvert lag. I tillegg kommer administrasjonen til å sitter her. I et eget bygg på tomten får 110-sentralen nytt hovedkvarter. Byggene vil til sammen være 5900 kvadratmeter store.

- I tillegg vil den ha utvidelsesmuligheter etter hvert som byen vokser. Vi kan bygge på en ekstra etasje i administrasjonsbygget og bygge flere vognhaller for brannbilene. Brannstasjonen vil dekke hele Trondheim, sier brann- og redningssjef i Trondheim brann- og redningstjeneste (TBRT), Torbjørn Mæhlumsveen.

Fire nye brannstasjoner

Hovedbrannstasjonen er én av totalt fire nye brannstasjoner som vil være i drift fra nyåret 2015. Alle de gamle stasjonene skal legges ned. De nye brannstasjonene blir liggende på Sandmoen, Ranheim, Sluppen og Nyhavna og har hver sin spesialfunksjon.

Sandmoen brannstasjon ble åpnet i januar i år. Denne vil dekke sørsiden av byen, samt nabokommunene Melhus og Klæbu. I tillegg vil den ha et stort øvingsområde og det vil holdes kurs der.

Stasjonen på Ranheim er så å si klar for overtakelse. Sannsynligvis vil brannmannskaper flytte inn dit i september i år. Denne er bygget like ved ambulansestasjonen, og skal sikre samarbeid mellom de to etatene.

Hovedstasjonen på Sluppen vil ha oppimot 100 ansatte når den står ferdig. Herfra vil alle redningsoppdrag koordineres og 110-sentralen blir plasser i et eget bygg ved vognhallene.

På Nyhavna skal man begynne byggingen av ny stasjon i september, forutsatt at Statens vegvesen ikke blir forsinket med veien som bygges fra Pirbrua til rundkjøringen i Skippergata. Stasjonen vil bli plassert hvor Yara i dag holde til, like ved Pirbrua og blir den nye sentrumsstasjonen. Brannstasjonen skal ha vaktlag og blir hovedbase for dykkerne og sjøsprøyta.

Koster nær 600 millioner

Totalrammen for de nye stasjonene er mellom 550 og 600 millioner kroner. Trondheim kommune er byggherre. Det er LINK arkitektur som har tegnet brannstasjonene. Skanska og Søbstad er entreprenører på alle prosjektene.

- Dette har vært et samarbeid mellom kommunen, arkitekt, entreprenører og Trøndelag brann- og redningstjeneste. Det har vært veldig viktig for å få den funksjonaliteten og utformingen en moderne brannstasjon må ha, sier prosjektleder for brannstasjonene i Trondheim kommune, Yngvar Gladsø.

Mannskapene fra brannstasjonene i Kongens gate og på Flatåsen flyttes til den nye hovedbrannstasjonen på Sluppen når den står ferdig ved årsskiftet 2014/2015. 

Mannskapene fra brannstasjonene i Kongens gate og på Flatåsen flyttes til den nye hovedbrannstasjonen på Sluppen når den står ferdig ved årsskiftet 2014/2015. 

På forsiden nå