Kan ha løst Hollywood-koden

Et trondheimsselskap kan ha løst Hollywood-koden - hvordan holde piratene unna!

Saken oppdateres.

Sselskapet har klar løsningen på problemet med piratkopiering av film. For Hollywood handler det om milliarder av dollar i årlig inntektstap.

Milliarder å hente

– Hollywood-studioene mener selv de går glipp av inntekter på 6,3 milliarder dollar i året – nærmere 40 milliarder kroner – som følge av piratkopiering. Dette sier litt om markedsmulighetene for et produkt som gjør den slags tyverier umulig, sier Gisle Østereng (25), daglig leder i Secustream Technologies.

Andre har laget gode mekanismer for beskyttelse av film mot piratkopiering, men erfaringen er at de lar seg «cracke».

Og når det først er skjedd, får piratene fort ut alt de vil. Secustream-løsningen skal derimot være vanntett.

Hvert sekund beskyttet

– Løsningene Grimen og Mönch har utviklet, og som det forlengst er søkt patent på, gjør det praktisk umulig å ta grep som kan lede til piratkopiering av film. Bl.a. blir hvert sekund av filmen beskyttet, og én gang i minuttet sjekkes det om brukerne foretar seg noe ulovlig med avspiller, film eller PC. Er noe galt fatt, går det øyeblikkelig melding til kunden som har installert vårt produkt, og bildestrømmen kan stoppes, forklarer Gisle Østereng.

De store i Hollywood er opplagt potensielle Secustream-kunder. På mer hjemlige trakter nevnes navn som Canal Digital og Conax.

Ivestorene er ikke i tvil - dette er et enormt marked.

De første kommersielle kontraktene skal være i boks før 2007 er omme.

Stopper alle

– Windows, Mac eller Linux – vår løsning kan i motsetning til andres kjøres på alle plattformer. Anvendelig er den også enten avspillingen skjer på PC, mobiltelefon eller et annet apparat, sier Østereng.

Ennå har Secustream bare fire ansatte, men tallet øker snart til fem. Enda større blir staben utover i året. Lokalene i Innovasjonssenter Gløshaugen blir for små, og jakten etter nye er i gang.

NTNU Technology Transfer ble kontaktet og kom aktivt med i utviklingsarbeidet i 2004, året etter at Gisle Grimen begynte å forske på løsninger mot piratkopiering av film. Hittil er det i stor utstrekning TTO og Innovasjon Norge som sammen med Telenor har bekostet prosjektet, og daglig leder Karl Klingsheim i NTNU TTO har vært styreleder.

Vellykket fødsel

– Et idealeksempel på hvordan vi ønsker å jobbe, sier Klingsheim om tilblivelsen av Secustream Technologies. Når kapitalsterke Proventure Seed kommer inn og overtar etter at TTO har gjort jobben som fødselshjelper, er det som det skal være.

 
    
      (Foto: Foto: Steinar Fugelsøy)

  Foto: Foto: Steinar Fugelsøy

 
    
      (Foto: STEINAR FUGELSØY)

  Foto: STEINAR FUGELSØY

 
På forsiden nå