– Flere vei-milliarder bra for økonomien

– Bruk gjerne noen milliarder til på veibygging! Konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB Nor frykter ikke inflasjon og gir katten i handlingsregelen.

Saken oppdateres.

Et hovedpoeng i Furunes’ budskap, slik han fremførte det på Kommunekreditt-konferansen i Trondheim fredag, er at investeringer ikke er forbruk. Han mener det blir helt feil å sause overføringer, offentlige driftsutgifter og investeringer sammen i begrepet «bruk av oljepenger».

Omplasserer formue

– Når man investerer f.eks. i en vei, bruker man ikke opp pengene, man omplasserer formue. Når petroleum pumpes opp og verdiene plasseres i Pensjonsfondet, skjer en konvertering fra realformue til finansformue. Når midler hentes ut fra fondet igjen og brukes til veibygging, konverteres verdiene motsatt vei – men til realaktiva i en annen form enn den opprinnelige.

Furunes poengterer at dette prinsippet ikke gjelder for alle slags investeringer, ei heller hvilke veier som helst. Investeringen må gi god avkastning, være virkelig samfunnsnyttig. Utbygging av stamveier er et typisk eksempel på klok pengebruk.

I et land med stor og økende knapphet på arbeidskraft og med verdens høyeste lønnskostnader, er det svært viktig å investere i infrastruktur og humankapital. For det gjelder å sørge for høy produktivitetsvekst og effektiv bruk av arbeidskraften.

Ramaskrik

Da Nils Terje Furunes og et par andre Gjensidige Nor-økonomer våren 2000 slo til lyd for å bruke litt mer oljepenger – sånn cirka tre milliarder kroner ekstra i året i ti år, vakte det ramaskrik. Daværende finansminiser Karl Eirik-Schjøtt-Pedersen var blant dem som snakket om uansvarlighet.

Samme statsråd nedsatte noen måneder senere en økonom-gruppe til å se nærmere på saken. Resultatet ble innføring av den berømmelige handlingregelen fra 29. mars 2001.

– I årene som siden er gått, har forbruket av oljepenger vært mange ganger større enn vi foreslo. Likevel har inflasjonen gått ned. Det samme har lønnsveksten. Norsk økonomi har med andre ord tålt det forholdsvis høye investeringsnivået godt, konstaterer Furunes.

Stjeler ikke fra barna

– De som påstår at vi stjeler fra barnas sparegris når vi bruker oljepenger på realinvesteringer i Norge, bommer helt på poenget. Det er det samme som å si at det er bedre å arve en fet bankkonto enn et hus – i dette tilfellet et godt utbygget norsk hus, sier Nils Terje Furunes til Adresseavisen.

Fordi oljeepoken ser ut vil å vare mye lenger enn tidligere antatt, og fordi Norge får mange ganger så mange penger til disposisjon, mener konsernøkonom og eks-stjørdaling Furunes at hele opplegget for pengebruken bør gjennomgås på nytt.

– Det er ingen tvil om at mange investeringsprosjekter her til lands – i samferdsel og annen infrastruktur og i forskning og utdanning – kan forventes å gi langt høyere avkastning enn finansplasseringer i utlandet, slår Furunes fast.

Har folk og maskiner

Han minner om at det trengs 230 milliarder kroner for å ruste opp stamveinettet til brukbar standard, og at denne jobben vil ta 50 år med dagens investeringstakt. Fordelt på 30 år vil det årlige investeringsbehovet være 7,5 milliarder, og dette er ikke mer enn tre milliarder kroner mer enn det som nå bevilges til stamveiutbygging.

– Anleggskapasitet finnes. Nå nærmer Ormen Lange- og Snøhvit-anleggene – med en samlet prislapp på godt over 100 milliarder kroner – seg fullførelse, og da vil det være gunstig å trappe opp veiinvesteringene. Kapasitet kan også importeres. De som snakker om at det snart ikke er mer arbeidskraft å hente i Polen, tuller. Vi ser også at tyske selskaper, gjerne med polsk arbeidskraft, har vunnet flere store veiprosjekter i Norge, påpeker Furunes.

 
På forsiden nå