- Formidabel jobb å få orden på økonomien

Roan kommune er satt under administrasjon av Fylkesmannen på grunn av dårlig økonomistyring.

Roan kommune blir satt under administrasjon det neste året. 

Saken oppdateres.


At Roan nå er kommet på Robek-lista betyr at Fylkesmannen skal godkjenne alle låneopptak og leieavtaler på bygg, anlegg og varige driftsmidler, opplyser Frode Rabben hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

-Roan kommune er blitt registrert i Robek som følge av at kommunestyret i juni fattet vedtak om at et regnskapsmessig merforbruk for 2012 på vel to millioner kroner skal inndekkes over tre år. En vedtatt inndekning utover to år innebærer en registrering i Robek, sier Rabben.

Mindre armslag

Det betyr at Roan kommune blir satt under administrasjon det neste året. Det gir kommunen mindre armslag, sier ordfører Jan Helge Grydeland i Roan.

-Det er ingen dramatikk i dette, men det er klart det blir en formidabel jobb for oss og den nye rådmannen med å få orden på økonomien. Nå har vi heldigvis fått et vedtak om vindkraftutbygging som vil gi kommunen betydelige inntekter om noen år, sier Grydeland.

Leksvik og Holtålen

Før helgen ble det klart at Roy-Bjarne Hemmingsen overtar som rådmann etter Mikael Momyr som slutter 1. november. Hemmingsen kommer fra en stilling i Nav i Trondheim.

I tillegg til Roan står også Holtålen og Leksvik kommuner på Robek-lista fra Trøndelag.

På forsiden nå