- Bare 17 ølbryggere ved EC Dahls om to år

Hovedtillitsvalgt Jan Lillebo hevder at EC Dahls bryggeri i Trondheim kun vil produsere trønderpilsen Dahls om to år, og at 150 ansatte mister jobben.

120 ansatte mister jobben når Ringnes flytter brusproduksjonen fra EC Dahls bryggeri i Trondheim til Gjelleråsen i Oslo. Nå mener tillitsvalgt Jan Lillebo at også ølproduksjonen vil flyttes i løpet av 2015. 

Saken oppdateres.

Ringnes avviser imidlertid at ølproduksjonen flyttes.

- Ringnes har bekreftet at 70 prosent av ølproduksjonen i Trondheim forsvinner høsten 2015 og at det kun vil produseres Dahls-pils etter dette, sier hovedtillitsvalgt Jan Lillebo (bildet) ved EC Dahls bryggeri.

I november 2012 ble ansatte ved EC Dahls bryggeri i Trondheim orientert om at all brusproduksjon flyttes til Gjelleråsen utenfor Oslo i mars 2015, og at 120 stillinger forsvinner.

LES OGSÅ: Kjemper for EC Dahls i Købenahvn

LES OGSÅ: Vil redde brusproduksjonen ved EC Dahls

LES OGSÅ: - Hele EC Dahls vil bli nedlagt

Nå skal Ringnes, som eier EC Dahls bryggeri, også ha bestemt seg for å flytte produksjonen av ølvarene som blir solgt til dagligvarebutikkene og utelivsbransjen i regionen.

Ifølge klubbleder Lillebo medfører det at minst 150 flere ansatte mister jobben.

- Når omleggingen er gjennomført, vil det kun være igjen 17 ølbryggere ved EC Dahls i Trondheim. I 2015 vil det som en gang var et kraftbryggeri raseres fullstendig. Nå produserer vi cirka 30 millioner liter øl ved bryggeriet, og Dahls utgjør kun ti millioner av produksjonsmerkene, sier han.

Opprørte ølbryggere

Førstkommende onsdag er 230 ansatte innkalt til allmøte for å få en ny orientering om Ringnes-styrets endringsplaner i EC Dahls.

LES OGSÅ: - De har ikke forandret mening

LES OGSÅ: Uviss skjebne for både julebrus og ingefærøl

Lillebo hevder at styret da vil informere nærmere om flytteplanene, og at de ansatte er svært opprørte over situasjonen.

- Ølbryggerne har høy gjennomsnittsalder og ansiennitet ved bedriften. Flere har gått rett fra folkeskolen til EC Dahls, og alle synes det er trist å se at det de anser som en hjørnesteinsbedrift i Trøndelag blir ødelagt. Det har ligget i kortene lenge, men det er vanskelig for dem å ta innover seg at det faktisk skjer nå. Vi tviler på at omleggingen er bærekraftig, og tror at bryggeriet forsvinner fra jordens overflate om få år, sier flere tillitsvalgte.

Ringnes bekrefter at det vil holdes allmøte for de ansatte på onsdag, men påstår at de ansatte kun får en oppdatering om situasjonen, og at møteinnholdet er udramatisk.

Avviser flytteplanene

- Det er ingen vesentlige nyheter å komme med. Det er helt naturlig at vi holder de ansatte oppdatert, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes.

- Ansatte hevder å ha blitt informert om at EC Dahls også mister store deler av ølproduksjonen etter omleggingen. Kan du bekrefte dette?

- På grunn av endringer i markedssituasjonen er det besluttet å gå over til gjenvinnbar emballasje. Ringnes har besluttet å investere 385 millioner kroner for å kjøpe nytt produksjonsutstyr på Gjelleråsen. Det betyr at all brusproduksjon blir flyttet fra Trondheim. EC Dahls vil bli et rendyrket tradisjonsrikt ølbryggeri. Det er naturlig at Dahlspilsen produseres i Trondheim, men fordelingen av hvor de ulike merkene skal produseres er ikke besluttet. Per dags dato er vi avhengige av ølproduksjon ved EC Dahls, sier Nicolay Bruusgaard.

- Hvor har de ansatte fått denne informasjonen fra? Er det bare løse rykter?

- Det er åpenbart løse rykter. Vi ser på hvordan vi kan sørge for at EC Dahls blir et bærekraftig ølbryggeri, også i fremtiden. Her ser vi på mange muligheter, men ingenting er besluttet, sier kommunikasjonssjefen.

- Går så det suser

Tillitsvalgt Lillebo sier at omleggingen vil medføre økt kapasitet ved bryggeriet i Trondheim, og at den trofaste, trønderpilsen Dahls vil selge godt en stund. Men dersom bryggeriet kun vil ha 17 ansatte igjen til å brygge, tappe og lagre ølen, da er det begynnelsen på slutten for hele EC Dahls bryggeri.

- Vi hadde godtatt å miste jobben dersom ledelsen hadde presentert røde budsjettall, men EC Dahls går så det suser. Det har det gjort i mange år, og da er det vanskelig å godta dette, avslutter klubbleder Jan Lillebo.

Dette er saken
  • Ringnes flytter brusproduksjonen fra Trondheim til Gjelleråsen i Oslo i løpet av 2015.
  • EC Dahls i Trondheim har til nå produsert Pepsi Max, Solo, Ingefærøl og julebrus i tillegg til øl.
  • Minst 120 ansatte vil miste jobben ved bryggeriet i Trondheim.
  • Bakgrunnen er en overgang til engangsemballasje, som skal foregå i Oslo.
  • De tillitsvalgte protesterte i vår ved Carlsberg-konsernets hovedkontor i København, uten at beslutningen ble endret.
  • Nå hevder tillitsvalgt Jan Lillebo at også 70 prosent av ølproduksjonen ved EC Dahls er bestemt flyttet.
Tillitsvalgt Jan Lillebo har kjempet for EC Dahls bryggeri i flere omganger. 

Tillitsvalgt Jan Lillebo har kjempet for EC Dahls bryggeri i flere omganger. 

Kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes avføyer påstanden om flytting av ølproduksjon som «løse rykter». 

Kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes avføyer påstanden om flytting av ølproduksjon som «løse rykter». 

På forsiden nå