Strømsjokket ble 80 kroner

Det store kraftunderskuddet i Midt-Norge påførte strømkundene en beskjeden ekstraregning denne vinteren. For en vanlig enebolig utgjør tillegget 80 kroner. Neste år kan prisen bli langt høyere.

Saken oppdateres.

Den jevne trønder kan takke mildvær og regn for at han slapp billig unna den varslede krisevinteren. I de drøyt fire månedene som har gått siden Midt-Norge ble skilt ut som et eget prisområde på strømbørsen Nord Pool, har den gjennomsnittlige kilowattprisen vært 0,8 øre høyere enn prisen lenger sør i landet.

Har også vært billigst

For en enebolig med ordinært strømforbruk betyr forskjellen en ekstraregning på rundt regnet 80 kroner, men for en industrikunde kan selv små prisforskjeller gi store utslag.

De siste ukene har prisen vært den samme over hele landet, men i vinter var det til dels store variasjoner fra dag til dag.

7. februar kostet strømmen 10,7 øre mer enn i Sør-Norge. Rundt juletider var spotprisen i Midt-Norge lavere enn i sør.

- Med unntak av noen timer enkelte dager, har det ikke vært store forskjeller i pris, fastslår Knut Lockert, ansvarlig for samfunnskontakt i Statnett.

Ifølge kraftanalytiker i Trønderenergi, Gunnar Aronsen, er det bare spotpriskundene som har måttet dekke ekstraregningen fullt ut. Trønderenergi tar ikke forbehold om lokale prisvariasjoner i den vanligste strømavtalen, hvor prisen justeres annenhver uke.

- Variabel pris fastsettes 14 dager i forveien, og da vet vi ikke hva den faktiske prisen blir. Skulle den lokale prisen vise seg å bli høyere, er det vi som må ta tapet, sier han.

Også fastpriskundene i Trønderenergi er upåvirket av lokale prisvariasjoner, påpeker Aronsen.

Verre til vinteren

Den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-Norge er årsaken til at regionen ble skilt ut som eget prisområde 20. november i fjor. Høyere pris skal sørge for at landsdelen får nok strøm når den nordiske kraftbalansen strammer seg til.

Til høsten starter det enorme maskineriet som skal dytte gassen fra Ormen Lange-feltet sørover. Da vil kraftsituasjonen i Midt-Norge bli enda mer anstrengt.

Få måneder seinere vil Statnetts mobile gasskraftverk være på plass, men disse skal kun brukes for å unngå at Midt-Norge blir mørklagt. Skyhøye priser i Midt-Norge er ikke grunn god nok til å starte turbinene.

Økt kraftunderskudd taler for at Midt-Norge blir eget prisområde også til vinteren, men foreløpig er ingen ting bestemt.

- Det er mer sannsynlig at Midt-Norge blir et eget prisområde enn at det ikke blir det, sier Knut Lockert i Statnett.

Strømkundene i Midt-Norge er i så fall prisgitt værgudenes humørsvingninger også neste vinter. Kraftanalytiker Aronsen ser ingen grunn til å ta sorgene på forskudd.

- Strømprisen til vinteren avhenger av været og av snømengden vi har i fjellet nå, sier han.


 
        
            (Foto: STEINAR FUGELSØY)

  Foto: STEINAR FUGELSØY

På forsiden nå