Full opprydding i havna

Den planlagte oppryddingen i Trondheim havn kan fortsette for fullt.

Silje Salamonsen er fornøyd med forslaget til budsjett.  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

I forslaget til statsbudsjett øker Miljøverndepartementet bevilgningene til opprydding av forurensede sedimenter i havneområder. Dette vil gi rom for å sette i gang flere planlagte tiltak. Det største oppryddingsprosjektet er i Trondheim havn.

Fullmakten på postene til opprydding av forurensede sedimenter økes til totalt 182,2 millioner kroner.

– For oss innebærer dette at vi kan fortsette planleggingen som forutsatt og at vi får nødvendige midler, sier prosjektleder Silje Salomonsen i Renere havn.

Kommunen samarbeider med Trondheim Havn om opprydding i havneområdet. Sjøbunnen i sentrale deler er sterkt forurenset. I prosjektet arbeides det nå blant annet med å finne frem til effektive tiltak.

– Miljømyndighetene har tidligere varslet oss om at intensjonen er å bidra med 150 millioner kroner over flere år. Vi har kommet langt i planlegging av konkrete tiltak mot forurensingen. Nylig leverte vi søknad om midler til arbeidet som skal gjøres i 2014. Vi tar sikte på å starte selve oppryddingsarbeidet i 2015, sier Salomonsen.

På forsiden nå