Hvilket postnummer har flest millionærer?

Sjekk ut vårt skattekart fordelt på Trondheims postnummer.

Saken oppdateres.

Slik bruker du skattekartet:

Trykk på et område i kartet, eller velg postnummer ut fra menyen over, for å få vite mer om hvert enkelt postnummer.

Fargene viser fordeling fra topp og bunn i skatteoversikten blant postnumrene i Trondheim. Du velger selv hva du vil sortere på i toppmenyen over kartet, f. eks. formue.

Dette viser tallene:

Millioninntekt viser hvor mange prosent i området som har inntekt på over én million ifølge skattetallene.

Millionærer viser hvor mange prosent i området som har en formue på over én million ifølge skattetallene.

Inntektsfordeling viser hvordan inntektene er fordelt i området, ifølge skattetallene - i områdene 0-200.000, 200.000-500.000 og over 500.000.

Formuefordeling viser hvordan formuene er fordelt i området, ifølge skattetallene - i områdene 0-200.000, 200.000-500.000 og over 500.000.

Inntekt, snitt viser gjennomsnittsinntekten i dette området.

Skatt, snitt viser gjennomsnitt av innbetalt skatt i dette området.

Formue, snitt viser gjennomsnitt av formue i dette området.

Søylene viser hvordan disse tallene fordeler seg ut fra topp og bunnliste blant Trondheims 64 postnummer.


KART: Skattekart over Midt-Norge

På forsiden nå