Vil ha gasskraftverk på Thamshavn

Plassér ett av de mobile gasskraftverkene på Thamshavn ved Orkanger istedenfor å legge alle enhetene til Tjeldbergodden. Det vil spare både miljø, klima og penger.

Saken oppdateres.

Det hevder verksdirektør Alf Tore Haug og klubbleder Per Tronvoll ved Elkem Thamshavn. De har allerede presentert et forslag for Statnett som går ut på at en av de sju enhetene som inngår i det planlagte mobile gasskraftverket på Tjeldbergodden, må plasseres på Thamshavn.

– Hvis det blir gjort, kan vi love mer elektrisk strøm, lavere utslipp av klimagassen CO2, og lavere forurensninger av NOx enn hvis en tilsvarende enhet blir lagt til Tjeldbergodden. Økonomisk vil også dette være lønnsomt, sier Haug.

Energigjenvinning

Det som Elkem Thamshavn tilbyr, er å bruke energigjenvinningsanlegget som er installert ved smelteverket. Det kan utnytte energien i eksosen fra det mobile gasskraftverket, og bidra til å øke strømproduksjonen med 15 megawatt (MW). Det er nesten like mye som det den ene mobil gasskraftenheten kan produsere. Det er 22 MW pr. enhet.

I tillegg vil Elkem Thamshavn kunne inngå en ny avtale om såkalt energiopsjon som betyr at de stenger ned hele smelteverket i en kortere periode hvis strømsituasjonen i Midt-Norge skulle bli prekær. Det vil gi 55 ekstra megawatt som kan sendes ut på markedet i en periode på inntil tre måneder. Totalt mener Haug at Elkem Thamshavn i en krisesituasjon kan tilby over 90 MW. Det er like mye strøm som fra hele vindkraftparken på Hitra.

– Et slikt opplegg vil også være meget gunstig miljømessig i forhold til Statnetts prosjekt på Tjeldbergodden. Fra den ene enheten vi er interessert i, vil CO2-utslippene halveres, og NOx-utslippene blir bare en fjerdedel av hva tilfellet er på Tjeldbergodden, påpeker Alf Tore Haug.

Den sterke kritikken mot bruken av mobile gasskraftverk skyldes ikke minst at de slipper ut vesentlig mer CO2 og NOx enn det et vanlig gasskraftverk gjør.

Stiller krav

– Vi har for lenge siden presentert ideen for Statnett som fant den interessant, men siden har vi ikke hørt mer. Nå er det for sent å få dette på plass fra kommende vinter, men fra vinteren 2008/2009 bør vi ha et anlegg klart med halv effekt, og med full effekt året etter, opplyser verksdirektøren.

Elkem Thamshavn setter ikke fram dette tilbudet uten å sette betingelser. En forutsetning for å kunne bruke den mobile gasskraftenheten på Thamshavn, er at verket stenges ned den perioden kraftverket er i bruk. Det betyr at andre må ta over den produksjonen som Thamshavn står for, og det må i så fall skje ved Elkem Salten i Sørfold i Nordland.

For at de skal ta over produksjonen, må dette verket oppgraderes, og den utgiften mener Alf Tore Haug at Statnett må ta på sin kappe.

Kan ikke svikte kundene

Uten en slik avtale er det usikkert om Elkem Thamshavn i det hele tatt vil inngå noen ny energiopsjonsavtale med Statnett. Den avtalen de har hatt med Statnett, har gått ut. Energiopsjoner er et tiltak som Statnett vil sette i gang hvis strømsituasjonen i Midt-Norge blir prekær, og skal gjennomføres før de mobile gasskraftverkene kobles til.

– Vi har nå så godt som inngått avtaler med alle våre kunder om leveranser fram til 2010, og vi har ikke råd til å svikte kundene. Derfor må Elkem Salten ta over vår produksjon hvis vi må stanse, sier Alf Tore Haug.

På forsiden nå