Vil at politi og brannmenn skal jobbe lenger

Arbeidsminister Robert Eriksson vil fjerne alle særaldersgrenser i arbeidslivet.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil fjerne særaldersgrenser, og mener blant annet at politifolk kan stå mye lenger i arbeidslivet enn 57 år. 

Saken oppdateres.

Hvis statsråden får det som han vil, må politi, brannmenn, offiserer og alle andre med rett til å gå av med pensjon tidligere enn andre, belage seg på å stå mange år ekstra i jobben.

– Vi ser jo i dag at for eksempel politifolk, etter at de har gått av som 57-åringer, jobber i det private næringslivet. Jeg kjenner pensjonerte politifolk som fortsetter som etterforskere i forsikringsselskaper eller finansinstitusjoner. Dette er ressurser som politiet fremdeles har stor bruk for, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Kompetente etterforskere

Statsråden fra Verdal har de siste ukene fartet land og strand for å møte maktpersoner og vanlige folk. Mange er spente på hva han vil gjøre med pensjonssystemet, organiseringen av Nav og trygdeeksport, for å nevne noe. Før helgen deltok han på Trøndelagsmøtet som ble arrangert på Hell i Stjørdal, før han dro hjem til familien i Verdal hvor hele helga har gått med til håndballturneringer.

Eriksson har selv erfart at verdifull arbeidskraft i politiet fortsatt har mye å gi på sitt felt, etter fylte 57 år.

– Da jeg jobbet i Innherred finans og forsikring og hadde arbeidssted i Levanger var det flere pensjonerte politifolk som jobbet for oss. De etterforsket forsikringssvindel. Her var det mye kompetent etterforskningskapasitet som i mange år fremover kunne ha vært med på å oppklare kriminalitet.

Ny teknologi endrer alt

Både i det offentlige og i det private tjenestepensjonssystemet er det fastsatt lave særaldersgrenser for bestemte yrkesgrupper. Det er særlig i offentlig sektor en finner stillinger med slike særaldersgrenser. De fleste av disse er begrunnet ut fra sikkerheten for å utføre arbeidet på en betryggende måte og omfatter politi, forsvar, befordring av mennesker m.v. Erikssons har understreket at hans oppgave er å være minister for alle arbeidere i Norge. Hans klare ambisjon er at aldersgrenser ikke skal hindre folk å delta i arbeidslivet.

– Særaldersgrensene må gjennomgås. Arbeidslivet har endret seg dramatisk de siste årene med ny teknologi og nye arbeidsmåter. Derfor er det ingen grunn lenger til at enkelte grupper skal ha særfordeler på dette området. Jeg vil at alle i arbeidslivet skal ha samme aldersgrense for å gå av pensjon. Det må være likt for alle.

Eriksson mener det er fullt ut mulig å få dette til.

– Vi skal ha en skikkelig gjennomgang av dette og jeg tror selvsagt at det er mulig. Også forrige regjering sa det var et klart behov for å gå gjennom særaldersgrenser, understreker Eriksson.

Trenger flere

Et av Erikssons fremste mål er å bidra til et arbeidsliv med trygge og forutsigbare rammer, samtidig som han vil sikre arbeiderne tilstrekkelig fleksibilitet og handlingsrom tilpasset moderne familiestrukturer.

Og ikke minst blir det viktig å sørge for en bærekraftig pensjonspolitikk.

– Det skal være lønnsomt for alle yrkesgrupper å stå lenger i arbeidslivet – og kombinere arbeid og pensjon. Men vi har noen utfordringer når det gjelder de rødgrønnes pensjonsreform. De har gitt oss to forskjellige pensjonssystem, ett i privat og ett i det offentlige. Det blir helt nødvendig at prinsippene for offentlige pensjon blir lik privat tjenestepensjon. Det handler om at vi trenger flere godt voksne til å stå lenger i arbeidslivet, sier Robert Eriksson.

På forsiden nå