Kan bli priseksplosjon på strøm

Prisen for å få transportert strøm fram til huset eller leiligheten din kan bli fordoblet om få år, på grunn av den omfattende utbyggingen av kraftnettet som Statnett planlegger.

Saken oppdateres.

Det er ikke minst den sterke motstanden mot store høyspentlinjer på Vestlandet som kan føre til den rene eksplosjon av nettleien.

40 øre per kWh

Det betyr at nettleien i Trondheimsområdet kan øke til 40 øre for hver kilowattime (kWh). I resten av Trøndelag kan nettleien nærme med seg en hel krone for hver kWh. I tillegg vil også prisen på selve strømmen stige kraftig neste år, mens den dramatiske økningen i nettleien ikke kommer før om noen år. Trønderenergi og NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) har alt i dag noen av de høyeste nettleiene i landet – over 40 øre for hver kWh - mens Trondheim Energi ligger på den andre enden av skalaen med enn nettleie på bare det halve.

– Hvis det blir krevd at store deler av den planlagte kraftlinjen fra Fardal ved Sognefjorden til Ørskog utenfor Ålesund skal legges i kabel, er det grunn til å frykte at nettleien kan bli fordoblet.

Det sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett til Adresseavisen. Det er Statnett som har ansvaret for å bygge ut kraftnettet mellom landsdelene her i landet, og det er de som har søkt om konsesjon for å bygge den gigantiske kraftlinjen som skal sikre Midt-Norge mot en kommende strømkrise.

Akselsen har merket seg den meget kraftige motstanden mot den nye kraftlinjen, som ikke minst har kommet til uttrykk i Adresseavisen de siste dagene. Han tror likevel ikke motstanden er like stor langs hele den foreslåtte krafttraseen. I Sogn og Fjordane mener han kritikken er langt mildere enn på Sunnmøre.

Mange ganger så dyrt

– Det er et utbredt ønske på Vestlandet at denne gigantiske kraftlinjen må legges som kabel i sjøen framfor i store luftlinjer. Er det mulig å få til?

– Det er først og fremst et kostnadsspørsmål. Stortinget har pålagt Statnett at sentralnettet for elektrisk strøm skal bygges som luftlinjer, såfremt det er mulig. Det er det vi holder oss til. En sjøkabel vil koste fem-seks ganger mer, og en kabel som graves ned på land blir hele åtte ganger dyrere. I dette tilfelle betyr det at en sjøkabel vil koste over sju milliarder kroner, og landkabel nærmere ti milliarder. Samtidig vil kabler gi langt færre muligheter for å fange opp ny kraftproduksjon fra vind og vannkraft i det samme området, noe som også er en viktig begrunnelse for å bygge kraftlinjen, påpeker Tor Inge Akselsen overfor Adresseavisen.

Statnett er som alle andre nettselskaper en monopolbedrift, og økte utgifter kan tas inn ved å øke nettleien.

– Blir vi pålagt av myndighetene at nye kraftlinjer skal legges i kabel, er det grunn til å frykte at nettleien for alle strømforbrukere her i landet blir doblet om få år, understreker Akselsen.

Han advarer også mot legging av høyspentkabler på land. Det vil innebære betydelige inngrep i naturen, enten kablene legges i fjellgrunn eller i annen mark.

– Vi trenger kabelgater på over 25 meters bredde for å få plass til seks store kabler, samt en vei langs kabeltraseen som er nødvendig for legging og vedlikehold, opplyser kommunikasjonsdirektøren i Statnett til Adresseavisen.

På forsiden nå