Statskog vil lage strøm

Staten nøyer seg ikke med å ha Statkraft som stor kraftprodusent. Nå vil også Statskog produsere elektrisk strøm, det være seg fra vind som fra vann.

Saken oppdateres.

Statsselskapet som forvalter statens skog- og fjellområder, Statskog med hovedkontor i Namsos, nøyer seg ikke bare med å lytte til vinden i trekronene. Nå vil de ha penger ut av vinden slik mange kraftselskaper prøver på. Den første konsesjonssøknad om bygging av Statskogs første vindpark er like rundt hjørnet. I Midt-Norge ser Statskog på et titall muligheter for bygging av vindparker. Det opplyser prosjektleder for vindkraft i Statskog, Jørgen Nerdal til Adresseavisen.

På offensiven

Mens kraftselskap landet rundt mer eller mindre har fått kalde føtter når det gjelder å satse på utbygging av vindkraft, er Statskog på offensiven og har et 30-talls prosjekter til vurdering landet over der Statskog er grunneier. Selskapet har for lengst sluttet med bare å satse på skogproduksjon. Turisme og friluftsliv med jakt og fiske har i flere år vært et satsingsområdet. Nå kommer kraftproduksjon i tillegg.

- Statskog eier store arealer over hele landet, og vi ønsker å ta vare på våre interesser som stor grunneier. Utbygging av småkraftverk og vindkraft er et ledd i dette, sier Jørgen Nerdal.

Statskog har alt sendt inn melding om bygging av fire vindparker i Trøndelag. Det gjelder Mefjellet og Steinheia i Verran kommune, og Jektheia/Øyenskavlen samt Storsnøheia i Namdalseid kommune. Til sammen er dette nær 170 vindmøller med en samlet årsproduksjon på over 1,3 terawattimer.

Planer i Orkdal

I Orkdal kommune har Statskog nylig sendt inn melding om vindpark på Vargheia, en åsrygg vest for Orkdalsfjorden. Her er det snakk om å bygge 16 vindmøller.

Lengst har Statskog kommet i Rogaland der Statskog om få dager sender inn sin første konsesjonssøknad for bygging av vindkraft. Det gjelder område Stigafjellet i Bjerkreim kommune, og omfatter 14 vindmøller.

Utover dette er også Statskog involvert i en rekke småkraftprosjekt landet over. Det er sendt inn flere konsesjonssøknader, og flere er på vei.

- Betyr dette at Statskog skal bli vårt nye statseide kraftselskap?

- Produksjon av elektrisk kraft er blant de ting vi vil satse på. Det er ennå ikke tatt standpunkt til om vi selv skal ha ansvaret for kraftproduksjonen når den tid kommer, eller det vil skje i samarbeid med andre selskaper. Det kan både være med Statkraft og med andre, sier Jørgen Nerdal.

Tror på lønnsomhet

- Hvorfor satser Statskog på vindkraft når de fleste kraftselskapene enten avlyser vindkraftprosjekter, eller legger dem på is fordi de statlige rammevilkårene er for dårlige?

- Enkelte prosjekt, som det vi har i Rogaland, mener vi er lønnsomt også med dagens støttenivå. For de andre prosjektene gjelder det å sikre våre interesser som grunneier, sier Jørgen Nerdal til Adresseavisen.

 

 
        
            (Foto: HELGE HEGERBERG)

  Foto: HELGE HEGERBERG

På forsiden nå